👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2017-11-01 13:32 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Musik
Vad är en kompositör? Hur låter en gurka? Har ett piano strängar? Kan man spela en repris?

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • Du ska kunna delta i gemensam sång.
 • Du ska kunna delta i sånger från olika genrer, d v  s olika musikstilar.
 • Du ska kunna delta i olika former av sång, t ex kanon, växelsång.
 • Du ska kunna spela på rytminstrument tillsammans med andra och försöka följa takt och rytm.
 • Du ska kunna känna igen några musiksymboler och veta vad de betyder. Musiksymboler kan vara bilder och tecken, t ex repristecken, paustecken men också t ex hur en inräkning med en nickning visar tempo, takt och start.
 • Du ska pröva på att skapa musik på ett enkelt sätt tillsammans i en grupp.
 • Du ska kunna gestalta en sång, ett musikstycke eller en berättelse med hjälp av ljud, rytmer eller rörelser.
 • Du ska kunna imitera och improvisera rörelser, rytmer och toner.
 • Du ska i samband med musiklyssning kunna delge dina associationer, tankar och känslor.
 • Du ska kunna hur något instrument låter och ser ut från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Hur ska jag lära dig?

 • Du ska få sjunga, spela och röra dig till musik.
 • Du ska också få lyssna på och samtala om olika sorters musik.
 • Du ska få skapa till musik och även pröva på att själv skapa musik på enkla sätt med hjälp av olika instrument och Garageband.
 • Dessutom ska du få lära dig mer om olika instrument och hur de låter.
 • Du ska få lära dig fler musiksymboler och använda dem på ett enkelt sätt.

Hur ska jag visa vad jag kan?

 • Du kan visa under lektioner och olika former av framträdanden att du kan sjunga, röra dig till och spela musik.
 • Du kan med hjälp av bilder och spel samtala kring olika tecken och instrument som du har lärt dig.
 • Du visar att du kan associera på olika sätt till musik genom att tex. måla olika bilder till musik.
 • Du visar att du kan känna igen olika musikstilar som vi har lyssnat på.
 • Du visar att du kan komponera en enkel låt med egen text med hjälp av Skolplus.
 • Du visar att du kan spela med när vi använder rytminstrument tillsammans.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3