👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känna trygghet, lära känna varandra, vårt material och vår närmiljö.

Skapad 2017-11-01 13:43 i Tärnsjö förskola Heby
Förskola
Pedagogisk planering Tärnsjö

Innehåll

Bakgrund:

Sedan starten efter sommarledigheterna har vi på Sälen skolat in 9 nya barn hos oss. Många barn har haft ett stort behov av att ha oss pedagoger i närheten och många barn vill ha ett knä att sitta i. Vi har sett att intresset hos dessa barn har inte varit så stort för materialet/aktiviteterna som vi erbjudit utan deras största behov har varit att bli trygga med oss och hos oss.

Vi har också sett att de 4 barn som är "gamla" på Sälen har upplevt det som en stor omställning med 9 nya kompisar.

Syfte:

Syftet är att barnen ska känna sig trygga då de är hos oss. Att de ska börja lära känna varandra genom att vi ska ha roligt tillsammans och tillsammans upptäcka och lära känna vårt material i våra olika rum, lära känna vår utemiljö på gården och även skogen intill.

Mål:

Målet är att barnen ska känna sig trygga hos oss på förskolan i vår nya barngrupp. Att barnen har lärt känna varandra och att det skapats en gruppkänsla. Att alla ska ha fått möjlighet att upptäcka och introduceras i vad de kan göra i våra olika rum och lärmiljöer inne på avdelningen. Tillsammans med barnen ska vi ha upptäckt förskolegården och skogen intill.

Arbetssätt:

Varje dag har vi en gemensam samling då vi alltid startar med att sjunga "samlingssången" och "namnsången". Vi går igenom dagens rutiner med hjälp av ett bildschema. Sjunger någon mer sång alt. leker en lek tillsammans och äter frukt. Samlingen ska vara intressant, rolig och kort. Vi lockar barnen till denna aktivitet men vi tvingar ingen till att delta.

Då barnen visar att de vill ha ett knä att sitta i försöker vi ge dem möjlighet till detta och resterande pedagoger är de som "är i rörelse".

För att ge barnen lugn att upptäcka och stanna kvar i miljöerna delar vi personal upp oss i de olika rummen och introducerar barnen i vad man kan göra i rummen. Ibland delar vi upp barnen i mindre grupper för att ge dem större möjlighet till lugn i deras aktiviteter och upptäckande, främst i vårt skaparrum.

Vi kommer att lära känna och arbeta med Kanin och igelkott. Vi börjar arbeta med "samarbeta" och att "säga stopp".

 

v.45

Vi kommer att fortsätta dela gruppen i mindre grupper i olika aktiviteter.

Normer och värden:

Eftersom många av barnen ätit frukt inne innan de går ut på förmiddagarna, kommer vi att prova med att ha en samling ute på förmiddagarna tillsammans utan frukt. Vi kommer att fortsätta med samlingsång och namnsång. Ska prova med att dramatisera med kanin och igelkott, med fokus på "Samarbete". Igelkotten behöver hjälp med att klä på sig och får hjälp av Kanin.

Utveckling och lärande:

I smågrupper lära känna material i skaparrum. Nästa vecka ger vi de äldre barnen möjligheter att känna på att måla med flaskfärger och penslar.

Ska göra i ordning mat-ris i en stor plastlåda eftersom barnen gärna öser och häller. Ska börja med att ösa och hälla, trattar.

Vi tar som alltid vara på så många tillfällen som möjligt i vardagen som kan utmana barnen i det de gör och där de befinner sig.

Barns inflytande:

Lyssnar till barnen och deras olika önskemål och ger dem möjlighet att påverka i sin vardag.

Barnen uppmutras till att börja ta lite ansvar, tex genom att prova att lägga tex mössan på sin hylla vid avklädning, duka av sitt glas efter maten...

 

Fredag v. 46

Normer och värden:

Kommer att fortsätta med gemensam samling ute då det fungerar och inte är för kallt för att vara stilla en liten stund.

Ska göra samma dramatisering med Kanin och igelkott (samarbete) som förra veckan.

Utveckling och lärande:

Fortsätter gå till skogen med en mindre grupp även nästa vecka. Provar göra samma sak med dessa barn. Se "Skogsuppgift i mindre grupp".

Barns inflytande:

Lyssnar till barnen och deras olika önskemål och ger dem möjlighet att påverka i sin vardag.

Barnen uppmutras till att börja ta lite ansvar, tex genom att prova att lägga tex mössan på sin hylla vid avklädning, duka av sitt glas efter maten...

 

Fredag v. 47

Normer och värden:

Fortsätta med att dramatisera med Kanin och Igelkott som hjälper varandra.

Vi uppmärksammar och sätter ord på när vi ser att barnen hjälper varandra.

Vi kommer att ta emot och skola in ett nytt barn, med dess familj under nästa vecka.

Utveckling och lärande:

Vi kommer att i små grupper måla granar tillsammans med barnen inför advent. Vi tänker på att barnen ska få känna och uppleva färgen. Vi målar och gör en adventsgran tillsammans i en mindre grupp.

VI fortsätter att ha riset som en "upplevelse- och lärandestation". Där får barnen ösa, mäta, känna vikt och lyssna.

Barns inflytande:

Lyssnar till barnen och deras olika önskemål och ger dem möjlighet att påverka i sin vardag.

Barnen uppmutras till att börja ta lite ansvar, tex genom att prova att lägga tex mössan på sin hylla vid avklädning, duka av sitt glas efter maten...

 

V. 48

Normer och värden:

Vi fortsätter med att uppmärksamma och sätta ord på då vi ser barnen hjälper varandra. Vi ger också förslag till barnen att ta hjälp av kompisarna och att hjälpa den som behöver.

Under nästa vecka kommer vi att skola in en ny kompis och dess familj. Alla kompisar på Sälen får hjälpas åt att välkomna dem och visa vad man kan göra på Sälen. Tänker på att ha liknande rutiner varje dag, som en trygghet för det nya barnet.

Vi kommer att dra ett kort på ett barn på samlingen varje dag. Detta barn ska få välja en kula att sätta upp på vår adventsgran. Barnen får för en kort stund prova på att vara i centrum och göra en liten uppgift.

Utveckling och lärande:

Vi ska prova på att baka stora pepparkakor, som barnen sen ska få pensla glasyr på. Dessa hänger vi sedan upp i våra fönster tills barnen får ta hem dem innan jul.

Vi kommer att prata om och göra några nya tecken med "jultema": ljus, stjärna och tomte.

Vi börjar sjunga jul- och luciasånger.

Barns inflytande:

Lyssnar till barnen och deras olika önskemål och ger dem möjlighet att påverka i sin vardag.

Barnen uppmutras till att börja ta lite ansvar, tex genom att prova att lägga tex mössan på sin hylla vid avklädning, duka av sitt glas efter maten...

Uppgifter

 • Gubben i lådan

 • Måla med "flaskfärger" och pensel i vårt skaparrum

 • Skogutflykt i mindre grupp

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016