Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2017-11-01 17:30 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Svenska åk 2 - Läsa
Grundskola 2 Svenska
Läsa

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

SvSyfte 

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Bedömning 

Vad:

Vi kommer att bedöma elevens flyt i läsningen, om eleven har förståelse för vad han/hon har läst och kan resonera kring detta. Genom återkoppling blir eleven medveten om sin progression.

Hur: 

Vi kommer att bedöma läsflytet genom att lyssna på elevens läsning. Läsförståelseförmågan prövas skriftligt samt i muntligt återberättande.

Återkoppling sker när vi lyssnar på elevens läsning och ställer frågor och diskuterar. 

Undervisning och arbetsformer

Varje dag har vi en läskvart. Då läser eleven i en skönlitterärbok på individuell nivå. I samband med detta ger eleverna varandra boktips och läraren presenterar nya böcker. 

En gång i veckan har eleverna en läsläxa. Eleverna läser samma berättelse men i olika läsnivåer. Texten bearbetas sedan i grupper med hjälp av läsförståelsefrågor. 

Vi kommer även med start v. 3 läsa i par tre minuter två gånger per dag. Detta kommer göras under en 5- veckorsperiod som en insats för att öka elevernas läshastighet.

Vi läser olika sorters texter, ex berättande texter och faktatexter.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: