👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2017-11-02 08:21 i Ätranskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 9
Du ska få kunskaper om, Sveriges natur- och kulturlandskap, befolkningsfördelning, namn och läge på landskapen, orter, berg och hav. Kartan med färger, symboler och skala samt ord och begrepp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Fakta, att bearbeta fakta t.ex. söka information, använda kartor.

Förståelese, visa att du förstår t.ex. förklara betydelsen av olika begrepp, beskriva med andra ord, använda begrepp i rätt sammanhang.

och analys, att analysera t.ex. orsaker till, konsekvenser av och förslag på lösningar/förbättringar, se samband och se utifrån olika perspektiv.

Bedömning - vad och hur

VAD?

Din kunskap om natur-och kulturlandskap-processer som formar och förändrar jordytan.

Din kunskap om Sveriges namngeografi, Sveriges landskap, orter, hav och vatten.

Din förmåga att använda geografiska begrepp

Du kan redogöra för hur befolkningen är fördelad i Sverige samt orsakerna till den befolkningsfördelningen.

Du kan se för- och nackdelar med tätort och glesbygd samt lista ut orsaker till att folk flyttar.

Du kan använda kartor och tabeller på ett fungerande sätt.

HUR?

Du tar itu med arbetsuppgifterna under lektionen.

Du genomför muntliga och skriftliga redovisningar.

Du samtalar och diskuterar i gruppen.

Du kan visa din kunskap skriftligt, muntligt samt visa i program t.ex. Seterra.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få möjlighet att få kunskaper om Sverige genom att:

Läsa faktatexter samt göra olika arbetsuppgifter.

Arbeta med kartboken

Olika arbetsuppgifter i datorprogram Seterra, Webbmagistern, Elevspel.

Träna i olika övningsprogram på datorn Upptäck Sverige, webbapp, träna ord och begrepp.

Vi ska titta på "Geografens testamente, Sverige.