Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2017-11-04 09:08 i Sollebrunns skola Alingsås
Musikundervisning som har till syfte att vidga elevernas referensramar. Eleverna får uppleva några olika musikstilar som jazz, tango, vals. De får också lära sig traditionella sånger så som barnsånger, sånger förknippade till årstider samt Lucia- och julsånger. De får uppleva olika rytmer genom att lyssna, sjunga och spela rytminstrument med i sångerna.
Grundskola F – 1 Musik
Du kommer att få uppleva och lära dig några traditionella barnsånger och högtids sånger. Du kommer att få lyssna, sjunga och känna takten med olika taktinstrument.

Innehåll

Arbetsområde:

Musik är en viktig del i människors sociala gemenskap och påverkar individens identitetsutveckling. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Konkreta mål:

Genom undervisningen utvecklar du förmågan att uppleva och reflektera över musik. Dina erfarenheter av musik utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att du utvecklar dina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer.

 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

    *spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

    *analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Undervisning:

Du kommer att får lyssna på och sjunga med i olika låtar och sånger från de olika musikgenrer som vi kommer att arbeta med. Du kommer också att få spela och känna takten med rytmikinstrument. Du kommer att i grupp få sjunga inför föräldrarna vid Lucia firandet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: