👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholm

Skapad 2017-11-04 11:26 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Arbetar med språket utifrån materialet Före Bornholm. Arbeta med de materialet som riktar sig till barn mellan 2,5-4 år.
Förskola
Med handledning och stöd från materialet Före Bornholmsmodellen arbetar vi medvetet med att stimulera och utveckla barnens språk.

Innehåll

NULÄGE

På avdelningen jobbar vi för att stödja alla barn i deras språkutveckling. Vi har en del yngre barn och flera barn med annat modersmål. Barnen tycker mycket om rim och ramsor och att sjunga. Vi tycker det är viktigt att ta tillvara på / väcka ett intresse och vidareutveckla den språkliga förmågan.  Vi vill också väcka barnens intresse för böcker, sagor, bilder och skriftspråk.

SYFTE

 • Kunna lyssna, ta till sig böcker, sagor och berättelser.
 • Väcka ett intresse för språket genom böcker, bilder, ord och ordlekar.
 • Arbeta medvetet och aktivt för att stimulera barnens språkutveckling och ordförråd..

METOD

 • Vi arbetar utifrån Bornholms materialet en gång i veckan. Arbetar med det materialet som är riktat till barn mellan 2,5-4 år och 4-6 år.
 • Arbetar med barnen i en mindre grupp, så att alla barn får ett stort talutrymme.
 • Arbetar med sagor/berättelser på flera olika sätt - högläsning, flanosagor, sagolådor, bilder, skapande och konkret material.
 • Barnen får hjälpa till att berätta sagorna/berättelserna/ återberätta.
 • Genom olika uttryckssätt  ska barnen ta till sig språket  på att lustfyllt och lekfullt sätt och stärka sin språkutveckling.                                        

 

MÅL UR LÄROPLANEN

.DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi ska observera och dokumentera barnens lärande - nya kunskaper, färdigheter och förmågor.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016