👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information, kommunikation och media

Skapad 2017-11-04 12:43 i Kristinedalskolan Stenungsund
Media
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varje dag tar vi del av information och kommunicerar med andra människor. Varje dag använder vi oss av olika media. Det kan vara att vi tittar på en rolig reklamfilm på sociala medier eller att vi läser en nyhet i tidningen eller på nätet. Vad menas med media? Hur påverkas vi av media? Vilka medier finns och hur fungerar de? Media kallas ibland för för “den tredje statsmakten” Vad menar man med det? Media kan påverka oss, hur vi ska vara och vad vi ska köpa och tänka. Detta är viktigt att vara medveten om. Sammanfattningsvis kan man säga att målet är att du ska bli ännu mer källkritisk. Klicka på innehåll för mer detaljerad information!

Innehåll

Syfte: Varje dag tar vi del av information och kommunicerar med andra människor. Varje dag använder vi oss av olika media. Det kan vara att vi tittar på en rolig reklamfilm på sociala medier eller att vi läser en nyhet i tidningen eller på nätet. Vad menas med media? Hur påverkas vi av media? Vilka medier finns och hur fungerar de? Media kallas ibland för för “den tredje statsmakten” Vad menar man med det? Media kan påverka oss, hur vi ska vara och vad vi ska köpa och tänka. Detta är viktigt att vara medveten om. Sammanfattningsvis kan man säga att målet är att du ska bli ännu mer källkritisk.

 

Förmågor att utveckla:

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Centralt innehåll:

• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

 

En del av de begrepp ni ska få lära er: Media, massmedia, fria medier, tredje statsmakten, yttrandefrihet, tryckfrihetsförordningen, kommunicera, censurera, publicera, ansvarig utgivare, nyhetsvärdering, public service, vinklad, påverkan, propaganda, reklam, produktplacering, källkritik.

 

Arbetssätt: Genomgångar, film, diskussionsfrågor, texter, diskussioner, Quizlet.

 

Bedömning: Du kommer få en uppgift i början av arbetsområdet. Denna uppgift arbetar du löpande med under arbetets gång och får feedback från läraren. Men det är mot slutet som den kommer att bedömas. Det jag kommer bedöma är:

 

 • Hur väl du kan använda begrepp

 • Hur väl du kan resonera och argumentera

 • Hur väl du kan värdera och uttrycka ståndpunkter

 • Hur väl du kan använda olika informationskällor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9