Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter åk 5

Skapad 2017-11-05 13:12 i Ramsta skola Uppsala
I arbetsområdet med argumenterande texter får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 5 Svenska

Argumenterande texter är avsedda att påverka och övertyga läsaren (mottagaren).

Innehåll

Syfte


Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få möjlighet att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.
Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med argumenterande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en argumenterande text. (Förkunskap/förförståelse)

2. Lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur man presenterar en åsikt och ett eller flera argument.

3. Lära dig hur man använder språket för påverka någon.


4. Öva på det du lärt dig i steg 1-2 samt tillsammans i klass/grupp argumentara för de åsikter du har i t.ex. vem ska bort. Du ska också tillsammans i en liten grupp bilda ett parti och framföra era röster i ett skolval.

5. På egen hand kunna planera och skriva en insändare.

Arbetssätt

Förförståelse/förkunskaper: Klassen läser, argumenterande texter i t. ex tidningar och genomför muntliga debatter för att lära känna igen det argumenterande språket.

Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den argumenterande textens innehåll, syfte och struktur. Nu ska du få planera och på egen hand skriva en argumenterande text där du visar den kunskap du lärt dig. Texten ska bearbetas och redovisas.

Se på "Hålla tungan rätt i mun" från UR. Dels för att lära dig mer om att argumentera för t.ex. högre veckopeng men också om hur viktigt kroppsspråket är.

I en liten grupp argumentara för de åsikter du har i t.ex. vem ska bort.

Du ska tillsammans med någon/några klasskamrater bilda ett parti utifrån det intresse som ni delar. Sen ska ni skriva ner vilka argument ert parti står för och varför klasskamraterna ska rösta på er. Detta ska ni framföra inför klassen. Vi kommer att avsluta med ett  skolval.

 På egen hand kunna planera och skriva en insändare. Insändaren kommer att skickas till tidningen och förhoppningsvis publiceras.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:
- förstå syftet med en argumenterande text
- kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
- kunna använda strukturen för en argumenterande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella argumenterande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: