Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So år 1

Skapad 2017-11-05 13:25 i Skuttunge skola Uppsala
Här kommer en beskrivning av hur vi kommer att arbeta i SO/till viss del NO under åk 1.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under årskurs 1 kommer du att ha klassråd, samtala om livsfrågor och regler. Vi pratar om aktuella händelser. Få en förståelse till vad en demokrati är. Vi kommer undersöka vad som står i Barnkonventionen och vad FN är. Vi lära oss vilken hjälp vi kan få från samhället och vilka rättigheter samt skyldigheter vi har.

Innehåll

SO år 1

Jag/Vi

 • Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • Respekterar andra människors egenvärde,
 • Tar avstånd från att människor utsätts för mobbning, kränkande behandling, diskriminering och medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att kunna agera på olika sätt.
 • Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

FN och Barnkonventionen

 • Känna till allas lika värde.
 • Känna till några av barns rättigheter och vuxnas samt barns skyldigheter i skolan och i hemmet.
 • Känna till vad demokrati innebär.

Samhällsfunktioner

 • Känna till aktuella händelser.
 • Känna till vad ett klassråd är.
 • Samtala om livsfrågor och regler.

Vad och hur gör vi?

Vi uppmärksammar individen och hur vi arbetar i grupp.

Vi har regelbundna klassmöten/lektioner då vi diskuterar och beslutar demokratiskt kring gemensamma regler och normer som ska gälla hos oss men även vika normer och lagar som finns i vårt samhälle.

Med hjälp av film, skönlitteratur och berättelser samtalar vi om elevnära livsfrågor.

Vi uppmärksammar FN- dagen då vi pratar om och lär oss kring barnens rättigheter, ”Barnkonventionen” genom samtal, bilder, filmer, litteratur.

Genom att se film, läsa och rita lär vi oss om några vanliga samhällsfunktioner..

Bedömning:

Eleven har grundläggande kunskaper om barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3

Matriser

SO
So år 1

Rubrik 1

Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Aspekt 1
FN
Jag känner till vad FN är och kan förklara vad förkortningen står för. .
Jag vet vad FN är och kan ge några exempel vad de arbetar med.
Ny aspekt
Barnkonventionen
Jag känner till vad Barnkonventionen innebär.
Jag känner till vad Barnkonventionen innebär och vad BRIS står för.
Jag kan någon av de fyra viktigaste artiklarna och kan berätta vad någon av artiklarna handlar om.
Jan kan alla de fyra viktigaste artiklarna, huvudprinciperna, och kan berätta vad de handlar om.
Ny aspekt
Demokrati/Samhällsfrågor
Jag känner till skolans regler och vilka konsekvenser man får om man bryter mot reglerna. Jag kan berätta några värdegrundsord som finns på skolan.
Jag vet skolans regler och vilka konsekvenserna blir om man bryter mot reglerna. Jag känner till skolans värdegrundsord och dess innebörd.
Jag känner till hur ett klassråd går till.
Jag kan delta aktivt i ett klassråd och förstår varför vi behöver normer och regler i samspel med andra.
Jag kan delta i diskussion kring aktuella händelser.
Jag kan delta i diskussion kring aktuella händelser och samtala om elevnära samhällsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: