Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden VT-år 5

Skapad 2017-11-05 14:00 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Historia
Vem var Gustav Vasa? Vad menas med reformationen? Vasaloppet är en tävling som går från Sälen till Mora, men hur uppstod den? Vi ska nu lära oss om en kung som har fått stor betydelse för Sverige och för vår kultur, som vi har kvar än idag.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det betyder att du ska kunna...

 • något om några händelser ur Gustav Vasas och hans barns liv.
 • hur samhället styrdes, hur man byggde staten ännu starkare och hur landet blev ett arvrike.
 • lite om boktryckarkonsten, Martin Luther och reformationen och hur dessa nyheter förändrade Sverige och övriga Europa.
 • Känna till ord och begrepp som folkbokföring, fogde, skatteindrivning, rekrytering, arvrike, boktryckarkonsten, läskunnighet, reformationen, katolicism och protestantism och andra viktiga ord som vi möter i detta arbetsområde.
 • fundera om det finns några spår i vår nutid som levt sig kvar sedan Vasatiden.
 • du ska kunna undersöka utvecklingslinjen politik.
 • du ska kunna analysera olika frågor och kommunisera dina analyser i liten grupp.
 • Du ska kunna jobba källkritiskt och granska historiska källor utifrån begreppet tendens.

Arbetssätt

Du tränas genom att...

 • läsa och lyssna på genomgångar
 • se filmer
 • delta i gruppsamtal
 • skriva egna svar på frågor och reflektioner.
 • ta reda på fakta och sammanställa till egen text
 • göra en muntlig redovisning 
 • analysera bilder

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att.... 

 • skriva analyser i din gula bok
 • deltar i samtal och kommunicerar muntligt och skriftligt dina åsikter, kunnande och funderingar mm.
 • i boken "tummen upp"

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: