👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik HT-17: Mått och materia

Skapad 2017-11-05 17:25 i Almåsskolan Mölndals Stad
Pedagogisk planering i Fysik för 7B inom området Mått och materia.
Grundskola 7 Fysik
Materia är allt som kan vägas. Vad består materia av? Hur mäter man materia? Hur tät kan materia vara?

Hur kan ett stort fartyg flyta? Det ska du kunna förklara efter att du har arbetat med detta område. Vi kommer även att ha fokus på följande: metersystemet, SI-enheter, volym och massa, storhet och enhet, prefix, materia, atom, molekyl, densitet.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Vi kommer att utgå från boken Fysik Direkt, kapitel 2 och vi kommer att diskutera och resonera utifrån texter, bilder och laborationer.

Vi kommer bl a att arbeta med dessa begrepp:

Materia, vad är det och vad är inte materia.
Massa, vilka enheter kan vi arbeta med här.
Längder, koppla mätningar till volym.
Densitet, ha koll på att en liter (1kubikdecimeter) guld väger lite mer än en liter vatten.

 

Mål

När du är klar med detta område ska du :

 • veta vad som menas med enhet
 • känna till SI-systemet
 • förstå vad som menas med storhet
 • förstå vad som menas med enhet
 • känna till våra vanligaste enheter
 • känna till några vanliga prefix och vad de betyder

 

 • känna till begreppet materia
 • veta att alla ämnen består av atomer
 • veta att atomer kan bilda molekyler
 • känna till begreppet densitet
 • kunna ge några exempel på material som flyter eller sjunker i vatten.

 

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att

Kunna genomföra undersökningar och med hjälp av dessa förklara olika fenomen runt omkring oss.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • göra laborationer
 • träna på att dokumentera laborationer
 • träna på att skriva slutsatser
 • ha genomgångar
 • diskutera och resonera
 • ett skriftligt test

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik: Mått och Materia

Du behöver träna mera..
E
C
A
Skriftligt prov
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Du behöver träna mera på grundläggande kunskaper om mått och materia för att kunna ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om mått och materia och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om mått och materia, och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om mått och materia, och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Laboration
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Du beöver träna på att använda utrustning på ett säkert sätt när du laborerar.
I dina undersökningar använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I dina undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I dina undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Laboration
Förmågan att utvärdera resultat.
Du behöver träna mera på att jämföra resultat med frågeställningen och att dra enkla slutsatser.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser.