👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV Robinsonader

Skapad 2017-11-06 09:57 i Västerskolan 6-7 Uddevalla
Hur skulle det kännas att hamna på en öde ö efter ett skeppsbrott eller att vakna upp i en öde stad efter en naturkatastrof? Skulle man överleva genom att klara sig själv? Med sin bok Robinson Crusoe skapade Daniel Defoe en egen litterär genre - robinsonader.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Hur skulle det kännas att hamna på en öde ö efter ett skeppsbrott eller att vakna upp i en öde stad efter en naturkatastrof? Skulle man överleva genom att klara sig själv? Med sin bok Robinson Crusoe skapade Daniel Defoe en egen litterär genre - robinsonader.

Innehåll

Undervisningen kommer ge dig möjlighet att: 

 • läsa en robinsonad
 • skriva en novell med robinsonadtema
 • delta i boksamtal
 • få kunskap om genren robinsonader
 • se filmen Cast Away 
 • reflektera och tolka innehåll och budskap i texter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9