Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 8 - Språkbruk genom tiderna, i Sverige och Norden

Skapad 2017-11-06 10:23 i Almåsskolan Mölndals Stad
VI lär oss om svensk språkhistoria, svenska dialekter och jämför svenska språket med danska och norska.
Grundskola 9 Svenska

Hur har svenska språket förändrats genom tiderna? Hur kommer det sig att de nordiska språken är så lika? Vilka likheter och skillnader finns det mellan de nordiska språken?

Innehåll

 

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

 

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

 

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Under kommande veckor kommer vi att fördjupa oss i svenska språkets historia samt jämföra med övriga nordiska språk. 

Syftet är att ni ska få kunskaper om nordiska språk och kunna resonera och diskutera  kring deras historia, ursprung samt känna till några likheter och skillnader.

Ni ska få grundläggande kunskaper om nordiska språk vilket innebär att vi utgår från svenskan och lär oss om svensk språkhistoria. Därefter jämför vi svenska språket med norska,  danska, isländska och finska och tittar på likheter och skillnader.

 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Läsa om den svenska språkhistorien.

Se inslag om svensk språkhistoria.

Lyssna på låtar från de andra nordiska länderna och översätta låttexterna och jämföra dem med varandra.

Läsa ett utdrag ur Pippi Långstrump på samtliga fem nordiska språk och försöka översätta samt hitta likheter och skillnader.

Se inslag med exempel på de fem nordiska språken.

Undersöka och förbereda en presentation om en film eller ett tv-program från något av de nordiska länderna där du jämför det valda språket med svenska.

 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

I klassrumsdiskussioner och genom att svara på frågor.

Genom din presentation om en film eller ett tv-program.

 

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris! 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Ämnesmatris Lgr 11 ─ Svenska 7-9

Läsa/Tala/Skriva
Analysförmåga
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Källkritik
Praktik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Skriva
Estetiska uttryck
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Tala
Muntlig framställning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Tala/Skriva
Språkhistoria
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: