👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2017-11-06 15:08 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Du ska få lära dig vad som menas med värdegrund. Vilka normer och regler som är bra att kunna i vardagen.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du kan:

 • ge exempel på vad människor har för rättigheter i skolan och hemma.
 • prata om regler i vardagen och varför de behövs.
 • beskriva hur möten/klassråd brukar planeras och gå till.

 

Hur undervisningen kommer att gå till

 VAD?

Du kommer att:

 • lära dig hur demokrati fungerar
 • lära hur man är en bra kompis
 • få lära dig alla människors lika värde

 

                                                                 

 

 

 

HUR?

Du kommer att få:

 • vara med och skriva klassens regler.
 • delta i klassråd.
 • vara med och diskutera Östervåla skolas värdegrund och regler.
 • arbeta med FN;s barnkonvention.

 

 

 VARFÖR?

För att du ska kunna:

 • vara en bra kamrat och förstå hur andra människor kan tycka och känna.
 • förstå att alla människor är lika mycket värda.
 • förstå att alla inte behöver tycka likadant, att vi har rätt att tycka och tänka olika.
 • förstå hur man bestämmer tillsammans.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i gemensamma diskussioner om värdegrunden
 • delta i klassråd
 • respekterar dina kamrater och medmänniskor
 • känna till några av barnens rättigheter enligt FNs Barnkonvention

 

 

Begrepp

demokrati, protokoll, dagordning, ordförande, omröstning, majoritet, empati, FN, barnkonventionen

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3