Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågeltornet

Skapad 2017-11-06 15:21 i Nybbleskolan Flen
Grundskola 4 – 6 Teknik
Fågeltornet Detta område innehåller arbetsuppgifter kring hållfasthetslära. Det gäller för er att bygga ett fågeltorn som är så stabilt det bara går. Till hjälp få ni lite material. Ni ska i grupper om ca 4 st/grupp rita, designa och bygga ett fågeltorn.

Innehåll

Syfte, ur Läroplanen

 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika tekniska problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.
 • Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.
 • Genom undervisningeni ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningarna att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Centralt innehåll, ur Läroplanen

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda…
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer hållfasta och stabila struktur…
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Konkreta kunskapskrav i detta arbetsområde

 • att kunna beskriva/förklara tekniska lösningar som vi använder för att konstruera en hållfast  byggnad, här ett fågeltorn – som t ex med balkar
 • att kunna genomföra arbetet med att tillverka ett fågeltorn med tekniska lösningar genom att prova och hitta lösningar
 • att kunna bidra till att arbetet går framåt
 • att kunna dokumentera arbetet med hjälp av enkel skiss och modell

Undervisning
Du kommer att få vara med och göra en byggnad. Byggnaden ska vara en modell av ett fågeltorn. Din lärare ger dig vilken storlek det ska ha, så du vet det från början.

Du kommer att vara en del i en mindre grupp. Gruppen ska göra en skiss, konstruera tornet och till sist redovisa. Under arbetets gång kommer du att få berätta om dina tankar kring arbetet. Ni kan anteckna i en loggbok och där beskriva vilka olika steg ni

För att du ska ha en möjlighet att förstå hur byggnaden ska hålla kan du testa hur mycket trä kan böjas och hur stor tyngd som ert torn tål.

Bedömning
Det som bedöms är kunskapskraven. De kommer att bedömas utifrån nedanstående matris.

Material och verktyg

 • Glasspinnar
 • Grillpinnar
 • Blompinnar
 • Modellera
 • Limpistol
 • Avbitartänger

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Fågeltornet

Rubrik 1

Nivå 1
Godtagbar nivå
Nivå 2
Utvecklad nivå
Nivå 3
Väl utvecklad nivå
Aspekt 1
Att kunna beskriva/förklara tekniska lösningar som vi använder för att konstruera en hållfast byggnad
Du beskriver och ger exempel på en hållfast konstruktion och du ger exempel på olika lösningar
Du förklarar hur en hållfast konstruktion är uppbyggd och hur några lösningar kan fungerar.
Du förklarar noga flera hållfasta lösningar och visar på flera andra liknande lösningar.
Aspekt 2
Att genomföra en arbetsprocess genom att prova och hitta möjliga lösningar
Du genomför arbetet genom att pröva möjliga idéer till lösningar
Du genomförarbetet genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Du genomför arbetet genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Aspekt 3
Att bidra till att arbetet går framåt
Du bidrar till handlingsalternativ som leder framåt
Du formulerar och väljer handlings-alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Aspekt 4
Att kunna dokumentera arbetet med hjälp av enkel skiss och modell
Du gör en enkel skiss och modell som till en viss del visar på uppgiftens problem.
Du gör en utvecklad skiss och modell som visar på uppgiftens problem
Du gör en välutvecklad skiss och modell som tydligt visar på uppgiftens problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: