Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2017-11-06 15:54 i Lövåsens förskola Bengtsfors
Förskola
En timme i veckan delar vi in barnen i smågrupper; Stjärnorna, Fjärilarna, Solstrålarna och Krokodilerna. Då arbetar vi med svenska språket, med ord, språkljud och berättande. Till vår hjälp har vi appen Pooki-Booki.

Innehåll

Bakgrund

På Millimina går barn med olika modersmål, såväl svenska som andra språk. Många barn är nyanlända och behöver träna mycket på svenska språket. Vi har också barn med svenska som modersmål med uttalssvårigheter. Detta har gjort att vi vill arbeta extra med språk och berättande. 

 

Mål

Målet med vårt arbete med svenska språket är att göra barnen nyfikna på och intresserade av berättande, sagor och att kunna prata obehindrat med varandra.

 

Metod 

Vi delar in barnen i fyra grupper; Stjärnorna, Fjärilarna, Krokodilerna och Solstrålarna. Vi har försökt dela in grupperna efter hur bra barnen kan prata svenska.

I Stjärnorna och Fjärilarna kommer vi att arbeta mmed att barnen får göra egna sagor med hjälp av bilder. I appen Pooki-Booki spelar vi in barnen när vi tränar på ord. Vi arbetar med rimord och rimmemory. 

Krokodilerna och Solstrålarna arbetar mer med ord, hur de uttalas och vad de betyder. Vi använder även här Pooki-Booki. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: