👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A portrait!

Skapad 2017-11-06 18:09 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 8 – 9 Engelska
Let´s write! Imagine this: 80 years from now, 14-year-old students in Sweden are going to read a text in English class about a famous person, and that person is YOU! Write the text they will read and tell them the story of your life. It can be based on your speech that you have just given, If I were famous… Look at the text about Nelson Mandela for ideas on how to structure it. Remember that the text will be written in the past tense so be careful with the verb tenses!

Matriser

En
English writing

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

F
E
C
A
Struktur
Texten har för lite struktur. Innehållet blir svårförståeligt.
Texten har viss struktur, innehåller de tre efterfrågade delarna. (inledning, mitt, slut)
Texten har klar struktur. De tre delarna är väl behandlade. (inledning, mitt, slut)
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är för enkelt eller för kortfattat.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat. Du har anpassat till den som ska läsa på ett ganska bra sätt.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel. Du har anpassat på ett bra sätt till den som ska läsa texten.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför. Anpassar texten till läsaren på ett mycket bra sätt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är inte alltid korrekt. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten är bara bitvis grammatisk korrekt. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Försök till styckeindelning.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelning finns.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelningen är genomtänkt.