👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan åk 1 Matematik, Favorit Matematik 1a kap 4

Skapad 2017-11-06 19:55 i Ångelstaskolan Uppsala
Talen 9 och 10. Talens värde och hur de kan delas upp. Öppna utsagor.
Grundskola 1 Matematik
Nu ska vi titta närmare på talen 9 och 10. Vi ska också arbeta med öppna utsagor.

Innehåll

 Mål

Du ska kunna...

 •  talen 9 och 10, dela upp talen och skriva dem.
 •  tiokompisarna.
 • ·göra uträkningar där termer fattas (öppen utsaga).
 • ·göra additions- och subtraktionsberäkningar med pengar.
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

 •  dela upp talen 9 och 10.
 • skriva talen 9 och 10.
 • utifrån en bild ta reda på vilken term som fattas.
 • göra additions- och subtraktionsberäkningar med pengar.
 • lyssna på en ramberättelse med matematiskt innehåll.
 • delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild.
 • arbeta laborativt.
 • titta på en samtalsbild och räkna antal.

Bedömning 

 

Du kommer att få visa dina förmågor:

 • genom att samtala i grupp.
 • genom att arbeta i arbetsböcker.
 • genom att rita och berätta.
 • genom arbeta med konkret arbetsmaterial.
 • genom en summativ diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3