👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och klimat Åk 7 Ht 2017

Skapad 2017-11-07 08:49 i Dalskolan Tyresö
Arbetsområde som täcker värme, tryck och väder.
Grundskola 7 Fysik
Värme påverkar mycket hur vädret blir. Hur kan även en liten värmeökning på jorden göra stor skillnad på klimatet, vädret och våra livsbetingelser? I det här avsnittet kommer vi att med fysikaliska modeller förklara begrepp som hänger samman med värme och värmespridning.

Innehåll

Mål

Vi kommer under detta arbetsområdet att inrikta oss på att fortsätta utveckla vår förmåga att skapa förståelse för nya begrep som sedan kan användas för att förklara händelser och iakttagelser i vår omgivning.

Arbetets innehåll

Vi kommer huvudsakligen använda partikelmodellen för att förklara begreppet värme och tryck samt tryck i gaser och i vätskor.Arbetssätt och redovisningsform

För att ni ska få egen kunskap om begreppet värme och tryck ska ni:

 •  Vi arbeta laborativt med att undersöka värme i olika situationer för att skapa förståelse för begreppet värme samt hur den kunskapen kan användas för att förklara många dagliga händelser och iakttagelser. Vi redovisa våra resultat i laborationsrapporter med slutsatser i google classroom. 
 • Vi tittar på filmer, bl.a. Cosmos - en resa i tid och rum, NE -värme -vem vet vad samt delar från Al Gores -En obekväm sanning
 • Vi läser i fysikboken "Fysik Direkt" s. 40-57 
 • Vi utarbetar en text med våra kunskaper om värme och väder.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina muntliga resonemang kommer kontinuerligt bedömas, laborationer och rapporter bedöms samt i slutet av arbetsområdet värme och meterologi kommer du att skriftligt få förklara några situationer som är kopplade till begreppen värme/meteorologi.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fg Kunskapstabell Fysik åk 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Planera Lab
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laborationsarbete
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Fysikaliska sammanhang (här värme, tryck) begrepp, modeller, teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Partikelmodellen
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar.
Ny aspekt