👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans åk 7

Skapad 2017-11-07 09:03 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
En LPP som beskriver arbetet inom arbetsområdet Dans för åk 7.
Grundskola 7 Idrott och hälsa
En LPP som beskriver arbetsområdet Dans för åk 7.

Innehåll

Dans åk 7

Syfte:             

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.  (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

·       Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

·       Traditionella och moderna danser samt rörelse-och träningsprogram till musik.  (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

                      Vi kommer att under två veckor arbeta med olika typer av danser, både mer moderna danser i form av streetdance/hiphop samt mer traditionella danser i form av ringdans. Vi kommer att dansa enskilt (men alla tillsammans) under de moderna danserna och i de traditionella danserna kommer vi att dansa med varandra på olika sätt. Vi kommer att träna olika steg och hur man rör sig i dansen i olika steg för att alla ska kunna ta till sig av de olika teknikerna och lära sig känna rythmen.

 

 Bedömning:

                      Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

·       Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten och samman­hanget.

·       I danser och rörelse-och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser (…) till takt, rytm och sammanhang.  (ur lgr11)

 

Bedömningen utgår från följande punkter:

·       Aktivt deltagande i undervisningen

·       Egen kroppskontroll (koordination, motorik).

 

·       Känsla av rytm och takt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa: Dans åk 7

F
E
C
A
Lektionsarbete
Eleven har inte uppnått detta kunskapskrav.
Deltar i de olika danserna och anstränger sig på lektionerna.
Är drivande och engagerad i danserna och deltar med stor ansträngning på de olika lektionerna.
Arbetar mycket aktivt i de olika danserna och är engagerad och drivande under lektionerna. Tar stort ansvar för arbetet under lektionerna och gör alltid sitt bästa.
Rytm och takt
Eleven har inte uppnått detta kunskapskrav.
Visar på grundläggande koordinationsförmåga och klarar de motoriska krav som danserna kräver. Kan känna takten och göra rörelserna till den.
Visar stor kontroll över de egna rörelserna med god koordination. Kan utföra rörelserna i takt till musiken och visar viss känsla i dansen. Kan röra sig tillsammans med en danspartner.
Kontrollerar sina rörelser med god koordination och kontroll. Har mycket god taktkänsla och kan röra sig enskilt och i par till musiken. Visar en känsla av takt och rytm och kan dansa med viss inlevelse och känsla.