Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, Islam och Judendomen - syskonreligionerna

Skapad 2017-11-07 11:21 i Hälsingbergsskolan Falun
Vi kommer här läsa om de tre religionerna Kristendom, Islam och Judendom.Religionernas historia, högtider, traditioner och vad de har gemensamt samt vad religion kan betyda för människor. Fokus kommer att ligga på att se skillnader och likheter på dem emellan och att kunna första och använda begrepp inom området.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi lär oss om de tre syskonreligionerna, judendom, kristendom & islam och funderar över varför de kallas för syskonreligioner. Vi undersöker likheter & skillnader inom och mellan religionerna. Vi lär oss också hur religionerna ser på olika livsfrågor & funderar över hur vi själva ser på dessa livsfrågor. Vi lär oss också hur kristendomen har påverkat vårt land & hur man i Sverige idag ser på religion.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • berätta om centrala tankegångar, heliga platser, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna med hjälpa av de olika begreppen.
 • jämföra, hitta likheter och skillnader inom och mellan de olika religionerna.
 • beskriva samband mellan tankar och handling.
 • ge exempel på kristendomens betydelse för Sverige förr och nu.
 • berätta om hur de olika religionerna ser på olika livsfrågor.
 • söka och värdera information om de olika religionerna.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religion

Religion

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Grundläggande faktakunskaper om världsreligionerna
Redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionerna
Se samband mellan centrala tankegångar och handlingar
Beskriva några kristna högtider och traditioner och jämföra dess betydelse för det svenska samhället förr och nu.
Använda och fundera över olika källor och dess trovärdighet
Resonera runt hur livsfrågor besvaras av olika religioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: