Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk 2017/2018

Skapad 2017-11-07 15:21 i Da Vinciskolan Ale
Vecka 48: Delprov A - tala Tisdag 15/3 - Delprov B - läsa Torsdag 17/3 - Delprov C - skriva
Grundskola 9 Svenska
Syfte med de nationella proven: På uppdrag av regeringen ansvarar Skolverket för samtliga nationella prov. Syftet med samtliga nationella prov är i huvudsak att - stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning - ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå De nationella proven kan också bidra till - att konkretisera kurs- och ämnesplanerna - en ökad måluppfyllelse för eleverna Beskrivning av delproven Delprov A: tala (Muntlig uppgift i tre delar: enskilt presentera, leda diskussion, delta i diskussioner, vecka 46) Delprov B: läsa (Textläsning samt uppgiftsläsning, tisdag den 13 mars 2018 ) Delprov C: skriva (Skrivuppgift - eleven väljer en av tre, torsdag den 15 mars 2018)

Innehåll

Läsförståelse (B-del) OBS! Preliminära poäng:

F: 0-24

E: 26-32

D: 34-38

C: 40-46

B: 48-50

A: 52-56

Matriser

Sv
Provbetyg

F
E
D
C
B
A
Tala
Läsa
Skriva
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: