Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden & Antiken

Skapad 2017-11-07 17:05 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 Historia
Ni kommer att få jämföra högkulturerna runt de stora floderna Nilen, Eufrat och Tigris. Ni ska få ta reda på vilka uppfinningar som gjordes, jordbrukets betydelse och vilka religioner som fanns. Sedan går vi vidare och pratar om Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.  Vi försöker se likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Innehåll

Från LGR-11, centralt innehåll

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 

 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

 

Hur historia används och historiska begrepp 

 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Forntiden, Egypten och antiken

Forntiden, Egypten och antiken
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska förhållanden, skeenden och gestalter
Du har grundläggande kunskaper om hur människor levde, vad som hände och vilka personer som var viktiga under historiska perioder.
Du har goda kunskaper om hur människor levde, vad som hände och vilka personer som var viktiga under historiska perioder.
Du har mycket goda kunskaper om hur människor levde, vad som hände och vilka personer som var viktiga under historiska perioder.
Resonemang om historia
Du visar dina kunskaper genom att föra enkla resonemang om orsakerna till att samhället förändrades och vad det ledde till. Du kan motivera ditt resonemang på ett enkelt sätt.
Du visar dina kunskaper genom att föra utvecklade resonemang om orsakerna till att samhället förändrades och vad det ledde till. Du kan motivera ditt resonemang på ett relativt utvecklat sätt.
Du visar dina kunskaper genom att föra välutvecklade resonemang om orsakerna till att samhället förändrades och vad det ledde till. Du kan motivera ditt resonemang på ett välutvecklat sätt.
Historiska källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser som du motiverar på ett enkelt sätt.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser som du motiverar på ett relativt välutvecklat sätt.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser som du motiverar på ett välutvecklat sätt.
Religionen och människan
Du resonerar om vad som var viktigt för människorna under antiken och vad religionen kan ha betytt för människorna på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du resonerar om vad som var viktigt för människorna under antiken och vad religionen kan ha betytt för människorna på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du resonerar om vad som var viktigt för människorna under antiken och vad religionen kan ha betytt för människorna på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: