Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt år 1

Skapad 2017-11-08 14:12 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
No år 1 - året runt!

Innehåll

 


Grundskola
1
BlNO

Skapad 2018-01-18 av Maria Gulec i Hannaskolan, Grundskolor | Baserad på "Året runt" från Hannaskolan, Grundskolor | Redigerad senast 2018-01-18 av Maria Gulec

 

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 •  
  Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 •  
  Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 •  
  Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 •  
  Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 •  
  NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 •  
  NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 •  
  Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 •  
  Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 •  
  NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 •  
  NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 •  
  NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.


MÅL

 • Kunna årets fyra årstider vid namn och i vilken ordning de kommer.
 • Kunna årets tolv månader vid namn.
 • Kunna berätta om årstiders växlingar i naturen.
 • Veta vilka månader som hör till vilken årstid.
 • Kunna beskriva hur livet på bondgården anpassar sig efter olika årstider. 
 • Kunna något om hur djur och växter anpassar sig till rådande årstid.

 

ARBETSFORMER

 • Titta på bilder och se på film.
 • Läsa och höra på texter.
 • Samtala och diskutera våra erfarenheter med varandra. 
 • Dokumentera med skrift och bild.
 • Göra skapande uppgifter.
 • Undersöka naturen genom observationer.

BEDÖMNING

 • Delta aktivt i samtal och diskussioner.
 • Genomföra gemensamma uppgifter.
 • Återberätta dina kunskaper i liten grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: