Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Här bor vi" PULS SO-boken

Skapad 2017-11-08 16:05 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer vi att titta på Sverigekartan och prata om varför människor bor där de bor. Vi kommer att prata om stad, landsbygd, skog, fjäll och kust.

Innehåll

 Syfte

Avsnittets syfte är att förstå varför vi bor där vi bor och vilka naturgivna och sociala betingelser som gör det möjligt att leva på en speciell plats. Eleverna ska genom att studera det kända i sin närhet få förståelse för hur man kan leva och försörja sig i dag och sedan jämföra med hur det var förr. 

Avsnittet ska behandla vilka resurser naturen ger, varför människor bosatt sig på vissa platser, varför de har flyttat, varför vissa områden är glesbefolkade och vad som är typiskt för den plats där just vi bor. 

Befolkningsfördelning är återkommande i det centrala innehållet i geografi senare i grundskolan. Likaså är levnadsvillkor något som behandlas på alla stadier i historia. 

Innehåll i undervisningen 

Vi kommer att arbeta med:
- Sveriges olika naturtyper; stad, landsbygd, skog, kust och fjäll

- Sverigekartan

- Väder och årstider

Arbetssätt

Du kommer att:
- läsa texter gemensamt
- diskutera i helklass och mindre grupper
- ta reda på svar på frågor två och två
- se film

 

Mål

Du ska kunna:

- ge exempel på vilka naturtyper vi har i Sverige

- visa på en Sverigekarta var vi bor

- berätta om våra årstider och hur vädret förändras

 

 

Så här får du visa dina kunskaper:
- uppmärksamhet och deltagande på lektionerna och i diskussioner

- deltagande och initiativ i pararbete

- genom ett enklare prov 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
Matris till "Här bor vi"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sveriges olika naturtyper
Du kan ge exempel på någon av Sveriges naturtyper.
Du kan ge exempel på flera av Sveriges naturtyper.
Du kan ge exempel på alla Sveriges naturtyper.
Vår plats i Sverige
Du kan med mycket stöd visa på en karta var vi bor (Uppsala).
Du kan med stöd visa på en karta var vi bor (Uppsala).
Du kan visa på en karta var vi bor (Uppsala).
Årstider och väderförändringar
Du kan med stöd ge något exempel på årstider och vilket väder det brukar vara då.
Du kan ge flera exempel på årstider och vilket väder det brukar vara då.
Du kan benämna alla årstider och vilket väder det brukar vara då.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: