👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Vi arbetar med Europa

Skapad 2017-11-08 16:56 i Simrislundsskolan Simrishamn
Ett arbetsområde i geografi med fokus på Europa.
Grundskola 6 Geografi
Geografi är ett brett ämne. Vi kommer under två veckor att arbeta med Europa för att sedan fortsätta med resterande delar till våren.

Innehåll

Syfte som området berör

 

Centralt innehåll som området berör

 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att lära dig om natur- och kulturlandskap, öva på begrepp (ord) som är bra att förstå inom geografi samt hur du kan läsa av olika kartor för att få information.

Vi kommer se filmer och arbeta med gleerups digitala lärobok.

Vi arbetar genom lärarledda lektioner, arbetsuppgifter i par eller liten grupp samt enskilt arbete.

Bedömning

Du visar vad du lär / lärt dig genom att aktivt delta i samtal och diskussioner. Du visar kunskap genom utföra de skriftliga arbetsuppgifterna samt tester/prov. Du visar att du kan resonera kring frågor och dra egna slutsatser.

Detta arbetsområdet täcker endast några av kunskapskraven. De resterande kunskapskraven arbetar vi med under vårterminen 2018.

Tid för arbetsområdet.

Vi kommer i huvudsak arbeta med detta under vecka 45,46

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi - fokus Europa

E
C
A
Du har
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du kan
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.