Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EU och EU:s framtid

Skapad 2017-11-09 17:34 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
Tematisk fördjupning om EU och EU:s framtid mot bakgrund av Brexit och Kommissionens vitbok om tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025.

Innehåll

Den andra tematiska fördjupningen i kursen Samhällskunskap 2 handlar om EU, med speciellt fokus på EU:s framtid och kommande utmaningar. Hur och i vilken riktning kommer EU-27 att gå vidare efter Brexit? Hur kan och kommer Europa hantera de stora utmaningar som kan finnas i framtiden när det gäller migration, miljö och klimat, ekonomi samt försvar och polisiärt samarbete?

Första delen av den tematiska fördjupningen handlar om grundläggande begrepp och förståelse kring hur det europeiska samarbetet i EU fungerar i dagsläget. Vad är EU, vad gör EU, vilka befogenheter och vilken påverkan har EU i Europa och Sverige? Vilka roller har de olika EU institutionerna? Första delen kan ses som en grundkurs i EU-kunskap, fokus kommer där ligga på begrepp, geografi och förståelse för EU:s demokratiska system samt vilka aktuella utmaningar EU och Europas länder står inför de kommande åren. Mot bakgrund av det aktuella valet i USA kommer även en jämförelse göras mellan EU och USA, vilka likheter och skillnader finns när det gäller hur EU - USA fungerar och är det möjligt med ett "Europas förenta stater"?

Andra delen av den tematiska fördjupningen handlar om EU:s framtid, genom att studera olika tänkbara scenarior samt fördelar och nackdelar med dessa ska man sammanställa en skriftlig rapport, en "PM" där man argumenterar för ett av Kommissionens fem scenarier presenterade i vitboken kring EU:s framtid. Man ska även aktivt delta i en paneldebatt om EU:s framtida organisation och åtaganden. 

Följande centralt innehåll i kursen kommer vi att fokusera på:
  • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.

  • Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.

 Fokus kommer även att ligga på följande förmågor:

  • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Matriser

Sam
EU:s framtid

E
C
A
Begreppsanvändning
I analysen använder du med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
I analysen använder du med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp.
I analysen använder du med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp.
Orsaker och konsekvenser
Du diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Du diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Du diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Källanvändning
I arbetet kan du med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet kan du med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet kan du med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Argumentation
Du kan ge enkla argument för dina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du kan ge välgrundade argument för dina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du kan ge välgrundade och nyanserade argument för dina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Struktur
Du kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i rapporten.
Du kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i rapporten samt formulera dig självständigt i förhållande till källorna.
Du kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera dig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: