👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden runt på 8 dagar

Skapad 2017-11-09 18:22 i Rydsbergsskolan grundsärskola Lerum
Grundsärskola F – 9 Kommunikation Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter Motorik
Under temaveckorna kommer vi dramatisera en resa jorden runt. Du kommer att få lära dig mer om olika kulturer.

Innehåll

 

Syfte

Du ska få undersöka olika kulturer och traditioner.  Du ska få lära dig ord och begrepp inom ämnet. Du ska få samspela med andra.

Centralt innehåll

 • Danser, skapande aktiviteter, sagor, musik från olika kulturer.
 • Du ska få bekanta dig med olika länder och deras kultur.
 • Du ska få lära dig ord som är bra att kunna när man pratar om olika länder och kulturer.

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • Dramatisera resor till olika länder, med olika färdmedel
 • Delta i danser.
 • Delta i skapande aktiviteter.
 • Lyssna på musik.
 • Lyssna på sagor
 • Smaka på mat.

 

Bedömning

Du visar att du når de olika målen:

 • genom att delta i våra olika aktiviteter
 • genom att delta i samtal om olika länder och kulturer.
 • genom att använda ord och begrepp som har med länder och kulturer att göra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  7-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  7-9
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9