Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luffarslöjd VT 2018

Skapad 2017-11-10 12:05 i Hällingsjö skola Härryda
En pedagogisk planering för åk 4-5 i ämnet slöjd.
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Luffarslöjd även kallat trådslöjd, trådarbete eller trådtjack är en benämning på en form av metallslöjd där olika dimensioner av metalltrådar böjs, bockas, tvinnas och surras samman till olika föremål såsom brödnaggar, korgar, ljusstakar, skålar, vispar, med mera. Slöjdarten har fått sitt namn från den tid då många s.k. luffare vandrade runt och sålde föremål som de själva tillverkat med hjälp av några enkla tänger och järntråd. Eleverna ska få testa på att arbeta med den här tekniken. Ståltråd är ett förhållandevis lättarbetat och billigt material som syftar till att utveckla elevernas förståelse för metallers formbarhet och formmöjligheter. Eleverna ska även få se en utställning av olika konsthantverk gjorda i ståltråd, där de får tolka ett alster. Utställningen ger även eleverna en vidare bild av vad man kan skapa av ståltråd som även kan inspirera dem till att själva vidareutforska materialet och tekniken.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Metallslöjd/trådslöjd

 

Vad ska vi lära oss?

 

Vi ska träna på att arbeta med materialet ståltråd.

Vi gör en krok och en visp i ståltråd med hjälp av lämpliga hjälpmedel och redskap.

Vi tränar på att följa instruktioner ifrån en film och ifrån en pappersbeskrivning.

 

      

Hur skall vi göra?

Vi ser en introduktionsfilm till materialet metall.

Vi ser en utställning av olika konstverk och redskap gjorda i materialet ståltråd.

Vi tolkar ett alster skriftligt.

Med hjälp av filmer och instruktioner tillverkar vi en krok och en visp.

 

  

  

När ?

VT 2018

Varför ska vi göra det här?

Vi gör det här för att eleverna ska få kännedom om tekniken och historien kring luffarslöjd.

Genom att arbeta med tekniken får eleverna upp ögonen för redskap gjorda i det här materialet.

Vi tränar på att använda tänger och andra hjälpmedel.

Vi tränar på slöjdbegreppen i arbetsområdet.

Genom att se en utställning inspireras vi och får en vidare förståelse för vad man kan göra i materialet.

Genom att tolka ett slöjdföremål tränar vi på att sätta ord på våra tankar och känslor kring ett uttryck.

 

 

 

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

Hur du tolkar ett konsthantverks uttryck.

Hur du tar till dig muntliga och skriftliga beskrivningar.

Hur du arbetar under lektionerna när du tillverkar dina krokar och din visp i metalltråd.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: