👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Impressionism Årskurs 3

Skapad 2017-11-11 13:41 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Perioden- Impressionismen
Grundskola 1 – 3 Bild
Eleverna får kunskap om perioden impressionism där konstnärerna lämnade sina ateljéer och gav sig ut i naturen. Konstnärerna målade av det som de såg i naturen. Uppgiften är att skapa en egen naturbild där eleven ritar in ett valfritt djur som skall vara centralt i bilden. Centralt betyder att djuret är i centrum och att naturen finns i bakgrunden. Eleven får sedan skriva lite om sin egen bild och berätta hur det var att arbeta med oljepastell.

Innehåll

Årskurs  3

Uppgift: Skapa en naturbild och där  eleverna sätter  in ett djur centralt i bilden. Tekniken vi använder i denna uppgift är oljepastell.

Tid: 2-3 lektioner

Syfte: Uppgiften skall bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Eleverna skall ges möjligheter till att utveckla kunskaper om hur de framställer och presenterar egna bilder med olika metoder. material och uttrycksformer. Genom undervisningen ska ämnet bild ge eleverna förutsättningar till att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Under bildlektionerna har jag berättat om perioden impressionism och visat konstverk från den svenska konstnären Bruno Liljefors som är känd för sina naturbilder. Eleverna har sedan tillsammans med mig fått bolla idéer om vilka svenska djur vi har i våra skogar. Jag har gått igenom med eleverna om hur de använder tekniken oljepastell och sedan har eleverna fått skapa vackra naturbilder.

Eleverna har fått skriva lite om sin bild och berätta om hur det var att arbeta med oljepastell. Tanken är att de skall få träna på att presentera sin egen bild och se ett budskap i bilden.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
    Bl  1-3
  • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
    Bl  1-3
  • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
    Bl  1-3

Matriser

Bl
Impressionism Årskurs 3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Komunicera
Jag använder ett enkelt och delvis genomarbetat bildspråk så att budskapet framgår.
Jag använder ett utvecklat och relativt väl genomarbetat bildspråk så att budskapet framgår.
Jag använder ett välutvecklat och ett väl genomarbetat bildspråk så att budskapet framgår.
Ny aspekt
Skapa
Jag kan bidra med egna idéer och till viss del välja tekniker som leder mitt arbete framåt.
Jag har egna idéer och väljer tekniker som med någon bearbetning leder mitt arbete framåt
Jag kan utveckla mina idéer och väljer tekniker som leder mitt arbete framåt.
Ny aspekt
Presentera
Jag kan presentera mina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Jag kan också ge enkla omdömen om mitt bildarbete.
Jag kan presentera mina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Jag kan också ge utvecklade omdömen om mitt bildarbete.
Jag kan presentera mina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Jag kan också ge väl utvecklade omdömen om mitt bildarbete.
Ny aspekt
Analysera
Jag kan föra enkla resonemang om bilders innehåll, uttryck och funktion
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om bilders innehåll, uttryck och funktion.
Jag kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om bilders innehåll, uttryck och funktion.