Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter sva åk 7

Skapad 2017-11-12 16:55 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Skriva en egen berättelse och ge kamratrespons.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet är uppgiften att skriva en egen berättelse. med temat Ungdomar. Du kommer att lära dig berättarteknik och att skriva person-och miljöbeskrivningar och ha med sinnen ex. syn, lukt och ljud . Vi ska gå igenom begrepp tilllhörande skrivgenren. Till sist ska du även ge kamratrespons.

Innehåll

 

Bedömning

Bedömning sker utifrån dessa delar:

 • Skriva med språklig variation (sv + Sva)
 • Skriva berättelse med gestaltande beskivningar (sv/Sva)
 • Ge omdömen om texters innehåll och bearbeta egen text utifrån respons. (sv/Sva)
 • Använd aspråkliga strategier (Sva)

 

TIDSPLAN: v 47-51

v 52 göra en egen framsida till berättelsen

Uppgifter

 • Skriva en berättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Skriva berättelse, bearbeta och ge kamratrespons.

Ej godtagbar
E
C
A
Skriva texter
Når ej godtagbara kunskaper
Eleven kan skriva en berättelse med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en berättelse med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en berättelse med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter med gestaltande beskrivningar
Når ej godtagbara kunskaper
Berättelsen innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Berättelsen innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Berättelsen innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Bearbeta utifrån respons och ge kamratrespons
Når ej godtagbara kunskaper
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: