Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bokstavsresan

Skapad 2017-11-12 21:26 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Musik Matematik Svenska NO (år 1-3) Bild
Med utgångspunkt i alfabetets olika bokstäver kommer vi att arbeta med de olika ämnena i läroplanen på ett lustfyllt och konkret sätt.

Innehåll

Mål

Målet med undervisningen:

Träna på de olika målen i svenska, matematik, drama, skapande verksamhet, naturvetenskap och musik från Lgr 11 med

utgångspunkt i alfabetets olika bokstäver, en ny bokstav varje vecka. 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta och träna på det:

ASL

Träna på de olika bokstävernas ljud

Träna på att skriva bokstäverna med penna

Bok - och textsamtal

Arbeta med texter av olika genrer

Lyssna på musik från olika tidsåldrar och av olika genrer

Arbeta med skapande verksamhet inspirerat av olika konstnärer

Arbeta med naturvetenskapliga experiment och träna på att ställa hypoteser

Arbeta matematiskt med konkreta material

Göra olika dramaövningar och lekar

Sånger och ramsor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: