👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Bild Teckna surrealistiskt

Skapad 2017-11-12 21:54 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Bild
Hur gör vi för att bli bättre på att teckna med olika blyertspennor? Hur skapar vi surrealistiska bilder?

Innehåll

Mål Elev tränar på och utvecklar sin förmåga att använda olika blyertspennor och framställa bild med olika valörer, dvs olika gråtoner med pennor.Budskapet, som eleven kreativt förmedlar, är en surrealistisk bild med tre motivdelar som berättar något om elevens intressen,person och något man gillar/ogillar.Målet är även att lyfta fram en konststil och kända konstnärer för ökad allmänbildning och intresse för konstbilders budskap.

 

Arbetets innehåll

 

Centralt innehåll: Redskap för bildframställning 
• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. 
• Material och verktyg för två-och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften. 


Arbetssätt och redovisningsform

vecka 45-49

Länk till ämnes-site med instruktioner och inspirationsmaterial

 

Visa din kunskap - Bedömning

 

Arbetet är upplagt så att eleven kan i egen takt prova olika blyertspennor och egenskaper.Elev arbetar med bilduppgift och lämnar i arbetet för bedömning vecka 49.
Kunskapskrav för E:
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Matriser

Bl
Ämnesmatris i bild 4-6

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Motsvarar godtagbara kunskaper i slutet av år 6
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
DU kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Skapa bilder med hantverksmässiga och digitala tekniker och verktyg samt med olika material.

Motsvarar godtagbara kunskaper i slutet av år 6
Nivå 2
Nivå 3
Tekniker, material och arbetssätt
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Färg,former,linjer
Du kan kombinera några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan kombinera några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan kombinera några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Kreativitet, fantasi
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet delvis utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Förmåga att hantera olika program .
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Motsvarar godtagbara kunskaper i slutet av år 6
Nivå 2
Nivå 3
Presentation av bilder
Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Värdera bildkvalité och process
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Analysera bilders funktion, innehåll och uttryck

Motsvarar godtagbara kunskaper i slutet av år 6
Nivå 2
Nivå 3
Bildanalys
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.