👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla mekanismer-teknikens ABC

Skapad 2017-11-13 09:56 i S:t Jörgens skola Helsingborg
I alla tider har människan använt tekniska hjälpmedel. Några av de tidigaste och mest använda uppfinningarna brukar kallas "enkla mekanismer". De har ett gemensamt syfte, att underlätta vårt arbete.
Grundskola 4 – 6 Teknik
I alla tider har människan använt tekniska hjälpmedel. Några av de tidigaste och mest använda uppfinningarna brukar kallas "enkla mekanismer". De har ett gemensamt syfte, att underlätta vårt arbete.

Innehåll

Du kommer att lära dig:

 • om de fem mekanismerna
 • om cykelns historia och hur cykelns delar samverkar
 • om olika transportsystem

Uppgifter

 • Detta kommer du att arbeta med:

 • Det här ska du kunna:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik

Bedömningen avser

Godtagbara kunskaper för årskursen
Utvecklade kunskaper för årskursen
Väl utvecklade kunskaper för årskursen
1
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. -Berätta hur de fem enkla mekanismerna fungerar. - Hur samverkar delarna på en cykel?
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
2
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. I alla tider har människan använt tekniska hjälpmedel. Några av de tidigaste och mest använda uppfinningarna brukar kallas "enkla mekanismer". De har ett gemensamt syfte, att underlätta vårt arbete.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
2
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
3
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
4
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö. -Berätta något om olika transportsystem.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.