👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-17 Ekonomi

Skapad 2017-11-13 13:12 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Ekonomiska system, det ekonomiska kretsloppet, prissättning? Hur fungerar det?
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vad är ekonomi, hur hänger det ihop?

Innehåll

Konkretisering

Under arbetsområdet kommer eleverna visa förmåga att:
- förstå och använda ekonomiska begrepp.
- förklara och analysera det ekonomiska kretsloppet, olika ekonomiska system, prissättning, konjunkturer och finanspolitik

- Förstå och kunna ge exempel på hur ekonomin hänger samman och påverkar i en globaliserande värld

Arbetssätt och redovisning

Eleverna jobbar utifrån tre ekonomiska tema - ekonomiska system, det ekonomiska kretsloppet prissättning, konjunkturer, finanspolitik och global ekonomi.  Lektionerna består av genomgångar och uppgifter. Eleverna lämnar in uppgifter för bedömning och gör ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Ekonomi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Strukturer och samband
Det ekonomiska kretsloppet, prissättning, konjunkturer, finanspolitik, ekonomiska system.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp
Du använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Undersöka en samhällsfråga
Jobba utan lön? Medborgarlön/basinkomst
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.