👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Blandningar och lösningar

Skapad 2017-11-13 15:49 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Kemi
"Alla stora upptäckter görs ofta av misstag." Okänd tänkare

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I samband med arbetsområdet skall du

 • planera och genomföra experiment
 • redovisa dessa på ett tydligt sätt med bilder och text
 • känna till och förstå aktuella ord och begrepp som är kopplade till blandningar och lösningar
 • jämföra egna resultat med andras och jämföra skillnader och likheter mellan dessa

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att planera och genomföra experiment 
 • din förmåga att redovisa experimenten på ett tydligt sätt med text och ev bild /videoklipp
 • din kunskap om att använda och förstå aktuella ord och begrepp
 • din kunskap om  lösningar och blandningar


Detta gör jag genom:

 • fortlöpande bedömning i samband med lektioner
 • ett enskilt test

Undervisning och arbetsformer

Du får tillfälle att träna på detta genom att:

 • titta på och samtala om gemensamma experiment
 • planera och utföra experiment med en kamrat samt samtala kring dessa
 • få  information om hur man redovisar med hjälp av en mall ( rubrik/frågeställning, hypotes, vad hände, varför hände det, jag trodde rätt/fel)
 • redovisa experiment
 • ta del av aktuella ord och begrepp 
 • titta på videoklipp, läsa och samtala om gemensamma texter