Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och välmående

Skapad 2017-11-13 17:03 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa
Hälsa och välmående

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9

Matriser

Hkk Idh
Hälsa och välmående

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val med hänsyn till aspekten hälsa.
Du behöver stöd från lärare och/eller teamkompisar i valet av tillvägagångssätt och hur du ska motivera dina val utifrån ett hälsoperspektiv.
Du kan välja tillvägagångssätt och göra enkla motiveringar till vad och hur du gör utifrån ett hälsoperspektiv.
Du gör enkla jämförelser mellan olika tillvägagångssätt innan ett val och gör goda motiveringar till vad och hur du gör utifrån ett hälsoperspektiv.
Du jämför olika tillvägagångssätt med varandra innan ett val och gör mycket goda motiveringar till vad och hur du gör utifrån ett hälsoperspektiv.
Ny aspekt
Eleven kan föra resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Du behöver stöd från lärare och/eller teamkompisar när du resonerar om hur varierade och balanserade måltider kan sättas sammas och anpassas utifrån individuella behov.
Du för enkla resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas utifrån individuella behov. Du behöver träna på att svara i flera led och fördjupa dina resonemang.
Du för goda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas utifrån individuella behov. Du behöver träna på att väga olika anpassningsalternativ mot varandra.
Du för välutvecklade resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas utifrån individuella behov. Du väger även olika alternativ mot varandra i ditt resonemang.
Planera träning
Eleven kan planera träning för att uppnå egna uppsatta mål.
Du behöver stöd från lärare och/eller teamkompisar för att planera träning som hjälper dig nå dina mål.
Du ger enkla beskrivningar när du planerar din träning som till viss del hjälper dig uppnå dina mål.
Din planering innehåller en beskrivning på din träning som hjälper dig att uppnå dina mål.
Din planering innehåller en beskrivning för en varierad och progressiv träning som är direkt kopplad till dina mål.
Koppling idrott, kost och andra faktorer
Eleven kan utvärdera aktiviteterna och för underbyggda resonemang om hur aktiviteter tillsammans med kost och andra faktorer påverkar hälsan.
Du behöver stöd från lärare och/eller teamkompisar när du resonerar om hur din hälsa påverkas av idrott, kost och andra faktorer.
Du för enkla resonemang när du beskriver hur din hälsa påverkas av idrott, och kost.
Du för goda resonemang när du beskriver hur din hälsa påverkas av idrott, kost och någon annan faktor.
Du för välutvecklade resonemang när du beskriver hur din hälsa påverkas av idrott, kost och andra faktorer.

Hkk Idh
Checklista

Begrepp idrott

Finns
Finns ej
Idrott och hälsa - Mål
Idrott och hälsa - Begrepp
Hkk Begrepp
Hkk Kost träningsdagar OCH vilodagar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: