Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Texter från Underjord sv år 6

Skapad 2017-11-13 19:47 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Svenska
Ett arbetsområde för att träna skrivande i olika genrer, baserat på boken "Gregor från Ovanjord".

Innehåll

Mål

Målen med arbetsområdet är att ni ska 

 • Träna läsförståelse, lära känna olika genrer och skapa en gemensam tidning med texter från Underjord, en parallell värld långt under våra fötter.

Arbetets innehåll

 • Arbetets innehåll är läsning av boken "Gregor från Ovanjord" och det gemensamma skapandet av tidningen "Texter från Underjord". Eleverna kan skriva eller skapa olika typer av radioreportage från Underjord. 

Arbetssätt och redovisningsform

Eleverna kommer att skriva för hand, men skriva rent eller spela in sina texter på dator/Ipad och då också formge texterna på olika sätt. 

Visa din kunskap - Bedömning

Elevernas texter kommer att bedömas. 

Reflektion

Vad tycker du om boken "Gregor från Ovanjord"?

Vad har du lärt dig om de olika genrernas karaktär?

Hur har ditt skrivande utvecklats?

Hur påverkar det ditt skrivande att få respons på hur du skriver?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Fg skriva år 6

Skriva text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Dialog
Du skriver dialog enbart på ett sätt i din text.
Du blandar partier av berättande karaktär och dialoger i din text och anför på ett korrekt sätt.
Du blandar sättet att visa vad människorna säger i din text och använder dig av både direkt och indirekt anföring.
Du använder olika sätt att visa vad människorna säger i din text och använder dig av både direkt och indirekt anföring, och det märks att det finns en väl fungerande tanke med vilket av dem du använder.
Miljö- och personbeskrivningar
Din text innehållermiljö-och personbeskrivingar.
Du har med relativt många och tydliga miljö- och personbeskrivningar i din text.
Du har målande person- och miljöbeskrivningar som fångar stämningen i boken. Inslag av gestaltning förekommer.
Du har en balanserad blandning av miljö- och personbeskrivningar och gestaltningar.
Genre
Dina texter är påverkade av genren du använder.
Dina texter innehåller alla typiska delar för de genrer du använder.
Dina texter innehåller alla typiska delar för genrerna du använder, och ditt språk är också påverkat av texttypen du skriver.
Du följer genren du använder på ett medvetet och balanserat sätt, både vad gäller uppbyggnad och språkdräkt.
Bearbetning
Du har inte bearbetat din text, utan skrivit den direkt.
Du har ändrat lite på din text efter råd från andra
Du har ändrat din text efter eget huvud och andras råd.
Du visar att du på ett gott sätt kan skilja på råd och anvisningar som gör texten bättre och sådan som inte gör det.

Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Röd tråd
Texten saknar en ”röd tråd”. Du hoppar fritt mellan olika saker.
Din text har ett försök till ”röd tråd”, men det finns brister. Din tankegång går att urskilja.
Din text har en ”röd tråd” från början till slut. Det ena länkar naturligt till det andra.
Din text har en ”röd tråd” från början till slut. Det ena länkar naturligt till det andra. Den röda tråden är påverkad av texttypen.
Stycken
Styckeindelning förekommer.
Du börjar på nytt stycke när du skriver om något nytt.
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet. Du varierar uppbyggnad och längd.
Din styckeindelning är genomtänkt. Du börjar nytt stycke av olika, men väl definierade anledningar.
Du markerar på eget sätt att nytt stycke börjar, t.ex. genom att börja längst ut på ny rad.
Du blandar olika markeringar för nytt stycke: påhittat, blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Disposition
Du har otydliga delar i din text; början, handling och slut.
Du har obalans mellan början – handling – slut.
Du har balans mellan början – handling - slut.
Du har balans mellan början – handling - slut. Dispositionen är påverkad av texttypens karaktär.

Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sambandsord
Du har få eller inga sambandsord. Meningarna staplas på varandra
Du har sambandsord, men variationen är liten. Du har mest använt ord som t.ex. sen, och, men.
Du har knutit ihop meningarna med flera olika sambandsord t.ex. eftersom, därför att, eller, alltså, så att.
Du varierar dina sambandsord så att de kan visa samband på olika sätt, såsom orsak, tid, motsättningar osv.
Meningsbyggnad
Dina meningar börjar och/eller slutar på likartat sätt. Meningarna är korta.
Du har använt dig av både långa och korta meningar.
Du har använt dig av långa och korta meningar,samt bisatser.
Du har använt dig av långa och korta meningar, samt bisatser. Dina meningar börjar ibland med vem som gör, ibland med hur, ibland med när, osv.
Talspråk/skriftspråk
Ord från talspråket förekommer ofta.
Inslag av talspråk förekommer.
Ord från talspråket är sällsynta. Talspråk förekommer i rätt sammanhang.

Skrivregler

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skiljetecken
Du glömmer ofta bort att sätta ut stor bokstav och punkt, frågetecken och utropstecken.
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Du använder oftast liten och stor bokstav korrekt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder liten och stor bokstav korrekt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder liten och stor bokstav korrekt. Du ser att också andra skiljetecken, som parenteser, tankstreck och kolon kan hjälpa till att variera texten.
Tempus
Du har blandat tidsformerna huller om buller.
Du har några fel i tidsformerna, men det stör inte förståelsen.
Du har rätt tidsform hela vägen.
Du har rätt tidsform hela vägen, och kan variera på ett medvetet sätt.
Stavning
Du gör vissa återkommande stavfel, men stavar de flesta ord korrekt.
Du stavar oftast korrekt.
Du stavar korrekt.

Sv
Fg Respons sv

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Respons
Du ger respons till din kamrat.
Du ger respons till din kamrat om olika aspekter på olika nivåer.
Du ger återkommande respons till din kamrat om aspekter, valda efter karaktären på kamratens txt.
Du ger återkommande välformulerad och konstruktiv respons till din kamrat om väl valda aspekter som grundar sig på karaktären på din kamrats text.
Användning av respons
Du bearbetar din text något med hjälp av den respons du får.
Du väljer hur du vill bearbeta din text med hjälp av den respons du får.
Du väljer hur du vill bearbeta din text med hjälp av den respons du får och den förståelse den ger dig för din egen text och hur den uppfattas.
Du väljer hur du vill bearbeta din text med hjälp av den respons du får och den förståelse den ger dig för din egen text och hur du vill att den ska uppfattas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: