Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English schoolyear 3

Skapad 2017-11-13 22:02 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 3 Engelska
Engelskan är det språk som är mest spritt över världen och det talas t.ex. i Storbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Engelskan är det vanligaste språket man använder när personer från olika länder ska prata och förstå varandra. De förmågor (skills) vi ska träna på är: * lyssna (listen) * prata (speak) * läsa (read) * skriva (write) Vi fokuserar främst på de två första, lyssna och prata, i åk 3, men självklart kommer vi även att läsa och skriva ibland). Läxa (homework) brukar ni få först efter påsklovet, men det kan hända att ni kommer att få i uppgift att göra klart eller visa något hemma någon gång då och då.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

Enkla presentationer, samtal och dialoger i vardagsnära situationer

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter

Sånger och ramsor

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska talas

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar med olika områden och bygger upp samt utvecklar ditt ordförråd

Vi samtalar om levnadssätt och vanor i olika engelsktalande länder

Vi lyssnar och tittar på engelska texter och filmer

Vi läser enkla engelska texter och instruktioner bl.a. i What´s up?

Vi sjunger, ramsar och dramatiserar på engelska

Vi skriver ord och enkla meningar på engelska

Vi arbetar med olika övningar, spel och lekar

Vi tränar på enkla dialoger, frågor och svar, både i grupp och två och två

 

Detta är kunskapsmålen:

Du kan förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker du känner till

Du kan förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till

Du kan följa enkla muntliga instruktioner

Du kan följa enkla instruktioner som du läser

Du kan säga enkla ord och meningar som går att förstå

Du kan skriva enkla ord och meningar som går att förstå

Du kan ställa frågor och svara på enkla frågor när du prata med andra

Du kan berätta något (på svenska) om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska

 

Så här skall du visa vad du lärt dig:

Genom att vara aktiv på lektioner

Genom att visa att du förstår enkla engelska texter, instruktioner, frågor samt svar

Genom att visa att du utökar ditt engelska ordförråd och pratar engelska

Genom att visa att du förstår när någon talar lugn och tydlig engelska

Genom att göra olika test där du visar dina förmågor (lyssna, prata, läsa och skriva)

 

 

Good luck!

Pia

 

 

Matriser

En
Lärandematris engelska åk 3

English

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Listen
Du kan förstå enklare meningar, texter och instruktioner.
Jag kan lyssna på och förstå enkla ord, korta meningar och enkla instruktioner.
Jag kan lyssna på och förstå ord, meningar och instruktioner.
Jag kan lyssna på och förstå många ord, meningar, instruktioner, beskrivningar och korta berättelser.
Speak
Du kan berätta om dig själv och samt ställa frågor och svara på frågor.
Jag kan härma enkla engelska ord, sånger och ramsor.
Jag kan säga vanliga ord och meningar samt presentera mig själv.
Jag kan säga olika ord och meningar, ställa och svara på frågor samt föra ett enkelt samtal.
Read
Du kan läsa och förstå enkla ord, meningar och ramsor.
Jag kan läsa enkla ord och gärna med bildstöd.
Jag kan läsa och förstå enkla ord och meningar.
Jag kan läsa och förstå ord, meningar, instruktioner och texter/berättelser.
Write
Du kan skriva enkla meningar och frågor.
Jag kan skriva av ord eller stava ljudenligt.
Jag kan skriva enkla ord som går att förstå eller är rättstavade på egen hand.
Jag kan skriva enkla ord och meningar som går att förstå eller är rättstavade på egen hand.
Engelsktalande länder
Du kan berätta något om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska.
Jag kan säga minst ett engelskspråkigt land.
Jag kan säga några engelsktalande länder och kan berätta om vardagslivet i något av dem.
Jag kan säga flera engelsktalande länder, berätta om vardagslivet i några av dem samt någon högtid eller tradition i något av dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: