👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-11-13 22:12 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar med grunderna i matematik och använder bl.a. Nomp, Qnoddarna, Matematikportalen och Leksaksfabriken. Vi jobbar med matematiken på många olika sätt: samtal, laborativt, enskilt, spel etc.

Innehåll

Du ska få lära dig

Taluppfattning och tals användning

 • Skriva siffrorna rätt och arbeta med talen 1-10
 • Naturliga tal 0-100, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-100
 • Begrepp som fler, färre, dubbelt, hälften, före, efter, udda och jämnt 
 • Tecken =,<, > (lika med, mindre än och större än)
 • Uppdelning av talen 
 • Ordningstal
 • Pengar
 • Addition
 • Subtraktion
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

Algebra

 • Likamedtecknets betydelse (likhetstecken)
 • Vilken term saknas 2+__=3
 • Fortsätta ett geometriskt mönster 

Geometri

 • Tangram
 • Cirkel, Kvadrat, Rektangel, Triangel
 • Klockans hela och halva timmar
 • Längd, jämföra samt mäta med cm.

Sannolikhet och statistik

 • Stapeldiagram, fylla  i, jämföra, samtala om resultat och slutsats

Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar
 • Göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse

 

 

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet (bl.a. Nomp och Qnoddarna).

Genom att "prata och uppleva matematik" i klassen, grupper eller par.

Diagnoser

I Skolverkets bedömningsstöd för matematik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsstöd Taluppfattning, muntligt ht åk 1

Lägre nivå (L)
Mellannivå (M)
Högre nivå (H)
Ramsräkna
Räkna uppåt
Nedåt
Efter
Före
Antalskonstans
Subitisera/uppskattning
Namnge tal
Fler
Färre
Uppdelning av tal
Hälften
Dubbelt

Ma
Bedömningsstöd Taluppfattning, muntligt vt åk 1

Lägre nivå (L)
Mellannivå (M)
Högre nivå (H)
Ramsräkna
Räkna uppåt
Nedåt
Efter
Före
Stegräkning
Subitisera/Uppskatta
Minskning
Fler
Färre
Uppdelning av tal
Hälften
Dubbelt

Ma
Bedömningsstöd Taluppfattning skriftligt, vt åk 1

Lägre nivå

Uppnått
Antal (1,3)
Talraden (2)
Storleksordna tal (4)
Dela upp tal (5)
Beräkna addition (6)

Mellannivå

Uppnått
Talraden före/efter (1)
Talföljd (2)
Tallinje (3)
Dela upp tal (4)
Storleksordna tal (5)
Beräkna - Addition (6)
Beräkna - Subtraktion (7)
Likhetstecknet - Addition (8)

Högre nivå

Uppnått
Talraden före/efter (1)
Talföljd (2)
Tallinje (3)
Storleksordna tal (4)
Likhetstecknet - Addition (5)
Likhetstecknet - Subtraktion (6)
Beräkna multiplikation (7)
Problemlösning (8)
Problemlösning (9)