👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östertulls montessoriförskola ht17

Skapad 2017-11-14 08:12 i Bittes förskolor Lunds för- och grundskolor
Förskola
Tre viktiga uttryck som Maria Montessori (montessoripedagogikens grundare) använde sig av var - Hjälp mig att hjälpa mig själv - Följ barnet och -All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling. Dessa tre uttryck är ledord för vårt arbete på Östertull Montessoriförskola. I praktiken bygger pedagogiken på fyra moment: - Respekt för barnet, för individen - En förberedd miljö - Frihet och ansvar - Helheten före detaljerna - Vi ser barnet i centrum i en väl förberedd miljö där pedagogen följer barnet. Vi strävar efter att barnen ska bli självständiga. Vi ser barnet och hela dess dag som en helhet. Barnet ska få välja själv utifrån dess egna behov och förutsättningar. Vi erbjuder därför en bredd i vår miljö och barnet får välja fritt under hela dagen, förutom montessorimaterial finns det bl.a. plats för grovmotoriska övningar, vanliga leksaker och andra kreativa aktiviteter som stimulerar barnets fantasi och förmågor.

Innehåll

Fokusområde - Interkulturalitet

Läroplansmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer

Planerade insatser

 • I hallen sätter vi upp välkommen på de språk som barnen på Östertull talar med hjälp av föräldrarna och bredvid välkommen sätter vi upp landets flagga.
 • Under inskolningen skriver föräldern ner en liten enkel ordlista med ord på deras språk
 • Bilder på människor, djur, byggnader, landskap, kläder mm i olika världsdels lådor
 • Vi ska bygga upp världsdelspåsar där olika föremål ska läggas i
 • Vi gör barnen medvetna om deras roll i solsystemet

Metodval

 • samverkan med föräldrar
 • takk och ordlistan
 • samtal med barnen utifrån deras kunskaper och erfarenheter

Förväntade effekter 

 • Barnen ska respektera varandras olika kulturer och språk
 • Föräldrarna ska känna att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara
 • Föräldrar och barn ska känna sig bekväma och trygga i sin identitet.
 • Barnen blir medvetna om sin roll i världen och solsystemet