👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skriftspråket

Skapad 2017-11-14 12:26 i Heby förskola Bullerbyn Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Beskriv vad det hela går ut på eller introducera på ett spännande sätt.

Innehåll

Bakgrund


barnen på villekulla har under terminens gång visat intresse för skriftspråket, de har uppmärksammat namskyltar och texter som sitter uppe på väggarna . de har självmant provat att ljuda, se samband  vilka bokstäver de själva har i sitt namn och som andra har.Syfte

vårat syfte med att arbeta med bokstäver och skriftspråket är:

* att barnets självkänsla och självständighet genom att de känner igen sitt namn

* stärka självkänslan att de vill prova att tolka bokstäver,

* att utveckla barnens nyfikenhet till det fonologiska

* synliggöra skriftspråket i närmiljön och vilken betydelse de kan ha

 

 

 
Mål

 

 Utveckla barnens nyfikenhet till skriftspråket och undersöka alfabet ets olika bokstäver.

vi håller temat levande utifrån barnens intresse och nyfiken i processen att möta bokstäver
Arbetssätt

 

vi kommer att på bokstavsjaketer  både på avdelningen och närmiljön, upptäcka och synliggöra bosktäver i runt omkring oss.

vi planerar in olika aktiviteter där barnen får upptäcka och undersöka hur bokstäverna låter och koppla sammana det med hur dem ser ut.

vi vill följa barnens olika processer när de undersöker och kopplar samman tidigare erfarenheter med nya

 

 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot

 

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016