👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningar F-3

Skapad 2017-11-14 14:52 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Teknik Musik Bild Matematik Svenska
Visst är det spännande med uppfinningar? Vad finns det för uppfinningar i vår vardag? I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om olika spännande uppfinningar.

Innehåll

Vad ska du lära dig om olika uppfinningar?

 • Vad är en uppfinning?
 • Vad finns det för olika uppfinningar i din vardag?
 • Vem Alfred Nobel var och vad han uppfann?
 • Andra uppfinnare
 • Hitta på egna uppfinningar
 • Konstruera egen uppfinningar

 

Hur ska du arbeta med detta? 

 • Vi tittar på film om olika uppfinningar
 • Vi läser enkla faktatexter om olika uppfinnare
 • Vi skriver enkla meningar och texter
 • Vi ritar skisser och målar till uppfinningarna och till texterna
 • Vi skapar uppfinningar
 • Genom att lyssna på mina kamraters redovisningar
 • Arbeta tillsammans med andra

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • redogöra för vad en uppfinning är och berätta om Alfred Nobel och vad han uppfann.
 • berätta om andra uppfinnare
 • berätta om vilka uppfinningar som finns i din vardag.
 • förklara begreppen uppfinning och uppfinnare
 • Resonera och förklara hur du ritat, byggt eller konstruerat egna uppfinningar
 • läsa och skriva ord och enkla meningar. 
 • måla en passande bild till det du skrivit
 • skapa egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
 • dokumentation i form av enkla skisser, fysiska modeller och bilder

 

 • kunna berätta beskrivande med tydlig poäng i grupp
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • lyssna på andra
 • samarbeta
 • invänta din tur
 • ta ansvar för ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3