Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om religion

Skapad 2017-11-14 16:09 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 4 SO (år 1-3)
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla. Det går inte att ta på religionen men den finns ändå. Den syns som symboler och byggnader och hörs som psalmer och böner, t ex. I det här arbetet ska du få lära dig mer om kristendom, judendom och islam.

Innehåll

Om religion

Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla. Det går inte att ta på religionen men den finns ändå. Den syns som symboler och byggnader och hörs som psalmer och böner, t ex. I det här arbetet ska du få lära dig mer om kristendom, judendom och islam.

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig om några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam, om likheter och skillnader.Du ska få lära dig om Domkyrkan.Du ska känna till några berättelser ur Bibeln.Du ska känna till några vanliga ord och begrepp i de olika religionerna.

Hur ska du arbeta med detta?

Du ska se film om de olika religionerna, läsa om religionerna, lyssna på berättelser ur Bibeln, prata och diskutera.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du ska skriva om det du lär dig, delta i samtal och diskussioner, rita och berätta om det du är med om.

Vad kommer att bedömas?

Jag kommer att bedöma om du lärt dig om några högtider, symboler och berättelser, om du känner till några likheter och skillnader och om du känner till några vanliga psalmer. Jag kommer att lyssna och titta efter om du använder ord och begrepp som hör till ämnet religion när vi pratar och skriver.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
Religion åk 1-3

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Du beskriver några platser för religions utövning och kopplar samman dessa med religioner i närområdet.
Du beskriver skillnader för religions utövning och kopplar samman dessa med religioner i närområdet.
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Du ger exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från Kristendomen, Islam och Judendomen.
Du beskriver flera högtider, symboler och centrala berättelse från Kristendomen, Islam och Judendomen.
ANALYS OCH RESONEMANG
* analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
Du ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Du beskriver kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
* reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
Du samtalar om elevnära livsfrågor.
Du samtalar och argumenterar om elevnära livsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: