👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det stora bibeläventyret

Skapad 2017-11-15 10:11 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vem var egentligen Abraham? Visste du att en del personer som berättas om i Bibeln också finns i muslimernas bok Koranen? Många händelser omkring oss har sin grund i religionen och här får du förklaring till några.
Grundskola 4 – 5 Svenska Religionskunskap
Vem var egentligen Abraham? Visste du att en del personer som berättas om i Bibeln också finns i muslimernas bok Koranen?

Många händelser omkring oss har sin grund i religionen och här får du förklaring till några.

Innehåll

Syfte

Det här ska du kunna:

Förklara några viktiga (centrala) tankar inom kristendomen.

Kunna förklara ord och begrepp, t ex helig, profet, troende, religiös,.

Återberätta någon berättelse från Gamla Testamentet.

Kunna berätta om några kristna högtider (advent, jul och påsk) och varför de firas.

 

Så här ska vi arbeta:

Vi får delta i Det stora bibeläventyret och får då lära oss om personer och historier från Gamla testamentet.

Vi arbetar med boken Bibeläventyret.

Vi gör dramatiseringar. Vi skriver och ritar berättelser ur Bibeln.

Bedömning

Du ska med hjälp av boken Bibeläventyret kunna berätta om Gamla Testementet. några platser, personer och tidsålder.

Du ska kunna återberätta minst en berättelse ur Gamla Testamentet.

Du ska kunna förklara vad högtiderna påsk, advent och jul innebär och hur de firas inom kristendomen.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
    Re
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
    Re

Matriser

Re Sv
Religion Kunskapskrav år 4-6

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Världsreligioner
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan världsreligionerna
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Kristendom
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Moraliska frågor
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Re Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Resonemang om framträdande budskap samt upplevelse av läsningen
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
9. Förstärkning och levandegörande av budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Samtal
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.