Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Självkänsla Kojan HT17/VT18

Skapad 2017-11-15 12:28 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema självkänsla.

Innehåll

Avdelningens mål:

Avdelningens mål är att samtliga barn ska känna att de kan påverka sin vistelsetid på förskolan. 

Aktivitet:

Vi ger barnen valmöjligheter att påverka vilka val de vill göra i vardagen.

När? Var? Hur? Varför?

Exempelvis så får barnen välja vilken plats de föredrar att sitta vid bordet vid de olika måltiderna. Barnen får även välja vilken typ av mat de vill ha när detta är möjligt. Vi har heller inte förbestämda placeringar i samlingen. Detta för att arbeta med den demokratiska värdegrunden helt enligt Lpfö 98/16.

Resultat - hur blev det?

Barnen väljer efter eget intresse vart de vill sitta och äta/samling samt respekteras för sina val. Vi tror att barnen på så sätt upplever sitt egna värde. Barnen väljer även att sätta sig på andra platser i andra grupper  i "stora" sångsamlingen och det visar att barnen vet vad de vill och att de känner att de kan.

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi hade en god dialog och hade en bra planering som vi höll oss till och genomförde tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: