👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Traditioner HT 17

Skapad 2017-11-15 13:54 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Projekt Traditioner HT 17

Innehåll

Syfte

Detta ska vi arbeta med

När du arbetar praktiskt med ditt projektarbete ska du tänka på följande saker:

Arbeta utifrån din egen planering med skiss/ritning.

Försök att arbeta vidare själv innan du ber om hjälp, ställ frågor som leder framåt. Försök att motivera och förklara dina val under arbetets gång.

Utmana dig själv och försök att lära dig nya och mer avancerade tekniker.

Arbeta för en behaglig arbetsmiljö i klassrummet. Man får prata tyst med varandra, men alla ska kunna få arbetsro.

Fördela arbetet mellan er i gruppen så att alla är aktiva och leder processen framåt.

Reflektera och analysera ditt arbete efter hand som du arbetar. Vad kan förbättras eller förändras?

 

Detta kommer vi att bedöma

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Matris för genomförande av projektarbetet

Matris

F
E
C
A
Idé
Du kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sånt som du själv har sökt upp.
Projektföremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge det föremål ni valt för projektet, utifrån givna instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa ditt föremål utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa ditt föremål utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I projektarbetet kan du använda verktyg och redskap på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I projektarbetet kan du använda verktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I projektarbetet kan du använda verktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.