👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före bornholmsmodellen - språklekar i förskolan

Skapad 2017-11-15 14:18 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Vi har valt att arbeta med materialet "Före Bornholmsmodellen -språklekar i förskolan". Syftet är att på ett medvetet sätt stärka barnens språkutveckling genom bla sång, rim och ramsor, mungymnastik, klappa stavelser, gissa gåtor och språkligt skapande. Barnen går på upptäcktsfärd i språket, genom att lyssna till ord, finna glädjen i språket tillsammans med andra och uppmärksamma språkets skaparkraft och kommunikativa potential!

Innehåll

Lek med språket! Redan på förskolan pågår ett intensivt arbete med barnens språkutveckling. Genom sång och lek lockar vi barnen att undersöka språket. Forskningen säger att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barnens senare läsinlärning och förebygger lässvårigheter. Bornholmsmodellen har använts i mer än 15 år i svenska förskolor och erfarenheterna av detta arbete är mycket positiva

Mål/syfte

Vart ska vi? 

Vi ska på ett medvetet sätt stärka barnens språkutveckling.

Vi vill att barnen 

  • visar oss sin nyfikenhet och känner lust och vilja att utveckla sin kunskap i språket
  • att de får en ökad förståelse för tal- och skriftspråk
  • känner sig trygga att tala inför grupp 

Var är vi? (Nuläge)

Barnen visar oss sitt intresse för sång, rim och ramsor och högläsning. Barnen väljer själva att ta fram böcker att titta i, antingen själva eller tillsammans med en kompis. Vid våra lässtunder visar barnen intresse genom att aktivt delta (ställa frågor, kommentera händelser i boken) och sitta och lyssna och sedan diskutera innehållet i boken. Barnen är med och rimmar, sjunger och gör rörelser vid våra sångstunder.

Genomförande

Hur?

Vi använder oss av materialet "Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan" samt appen "Bornholmslek" tillgänglig på lärplattan. Vi arbetar med detta en gång i veckan i två mindre undervisningsgrupper.

Varje undervisningstillfälle består av  högläsning, veckans ramsa, språklek, sånglek och avslutning. Vid varje tillfälle är det något nytt som introduceras eller något moment som upprepas med någon form av komplettering eller utmaning.

 

Högläsning

Högläsning ger rika möjligheter för barnen att utveckla sitt ordförråd och förstå hur ord är uppbyggda. Den gör också att barnen får uppleva skriftspråkets egenart och att de vänjer sig vid ett distanserat språk, ett språk som är fristående från " här och nu" - situationen. Gradvis kan de också utveckla föreställningar om hur berättelser är uppbyggda. Därmed får de ett mönster som de senare kan känna igen i nya berättelser. Högläsning gör dessutom barnen delaktiga i en kraftfull social inlärningsprocess. Som pedagog är det viktigt att läsa uttrycksfullt, med rätt tempo och betoning för att fånga och upprätthålla barnens uppmärksamhet. Som högläsare måste vi vara lyhörda för barnens behov av förklaringar och anknytningar till egna erfarenheter utan att vi förlorar den röda tråden.

Veckans ramsa

I leken med ramsor uppmuntrar vi barnen till lustfyllda språkliga upptäckter. Både vad gäller ordens innehåll och form. 

 

Rim och ramsor

Att arbeta med rim och ramsor är det enklaste sättet för oss att få barnen att upptäcka språkets form. Språksamlingarna innehåller många lekar som bygger på rim och ramsor.

Mun-gymnastik

Om vi får leka med tungan och läpparna på olika sätt så övar vi upp vår talmotorik. 

Klappa stavelser

Att klappa stavelser i sitt namn är en vanlig och uppskattad lek för barnen. Med den sortens lekar får barnen en första erfarenhet av att ord går att dela upp i mindre delar. Man kan sedan utveckla detta till att stampa och nicka till de olika stavelseindelningarna och då får de även uppleva rytmen i språket med hela kroppen.

Sätta ihop ord

Vi arbetar med språklekar där vi visar hur man kan sätta ihop två ord och skapa ett nytt. T.ex. kaffe och kopp bildar ordet kaffekopp. Detta gör att barnen blir uppmärksamma på ordens form och inte bara på dess betydelse.

Platsord – prepositioner

Att barnen får genom lek prova hur de kan använda prepositioner gör att de får erfarenheter som de sedan kan bygga vidare på.

Språkligt skapande

Med de olika övningarna i språkligt skapande som att t.ex. leka med rösten, lär sig barnen att vi inte enbart kommunicerar med ord, utan att vi också använder rösten för att signalera känslor, stämningar och avsikter.

Gissa gåtor

Ett sätt att uppmuntra barnen att föreställa sig i sitt inre och att skapa sammanhang mellan olika ledtrådar, är tex att låta dem beskriva ett djur med hjälp av olika ledtrådar, t ex djurets storlek, var det lever och hur det låter.

Sånglek

Sånglekar är språkliga aktiviteter där barnen i sång, rörelser och socialt samspel får känna rytmen i språket och melodin med hela kroppen. Sångerna hjälper barnen att utveckla sin förmåga till koordination och uppmärksamhet. 

 

Resultat

- Hur blev det?