Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 åk 7 Ma Enheter & Geometri CB,DJ,FL,MSR

Skapad 2017-11-15 14:28 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Matematik kurs ht 2016 Enheter & Geometri
Grundskola 7 Matematik
Geo = jord, och Metria = mäta är en gren av matematiken där man studerar vilka egenskaper figurer har. Geometrin var en av de två ursprungliga matematiska delarna. Den andra var studerandet av tal.

Innehåll

 Jä ht 18 åk 7 Ma Enheter & Geometri

Mål för elev

- Att kunna använda prefix och olika enheter för längd, vikt, volym, tid och hastighet.

- Att kunna lösa hastighetsproblem

- Att kunna mäta och rita vinklar med hjälp av gradskiva

- Kunna beräkna vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel

- Beskriva olika slags vinklar, trianglar och fyrhörningar

- Beräkna omkretsen av olika geometriska figurer

- Räkna med skala

Genomförande 

Vi har gemensamma genomgångar  Eleven arbetar parallellt enskilt och i grupp i boken. Vi använder spel eller övningar på datorerna för att digitalt träna innehållet på arbetsområdet. Du har möjlighet att visa dina kunskaper under diskussioner och vid genomgångar under lektionerna. Vi kommer även att avsluta kursen med ett skriftligt prov fredag v 48

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

 • ha kunskaper om matematiska begrepp.
 • välja och använda matematiska metoder.
 • lösa problem 
 • föra och följa matematiska resonemang

Innehåll

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av en- och  tvådimensionella objekt.
 • Metoder för beräkning av omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Metoder för enhetsbyten vid främst längd-, volym- och viktmätningar

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • föra och följa matematiska resonemang

Matriser

Ma
Jä åk 7 Ma Enheter & Geometri CB,DJ,FL,JL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du har kunskaper om matematiska begrepp som är ...
Du kan hantera och förklara de mest grundläggande begreppen som t.ex. prefixen kilo, hekto, deci, centi och milli ...grundläggande
Du kan hantera skillnaden mellan hastighet och medelhastighet och du kan betydelsen av samtliga genomgångna prefix. Du kan också namnen på de grundläggande figurerna t.ex. de olika trianglarna och fyrhörningarna. ...goda
Du kan skal-begreppen och alla andra begrepp som vi arbetat med när det gäller enheter och geometri. ...mycket goda
Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder som är...
Du använder en metod som inte alltid fungerar. Du provar dig fram och har ibland inte någon direkt fungerande metod. ...i huvudsak fungerande
Du använder metoder som fungerar men det kan vara fel enheter som används. I de flesta fall kommer du fram till ett korrekt svar. ...ändamålsenliga
Du hittar alltid metoder som fungerar och som snabbt gör att du kommer fram till ett korrekt svar. ...ändamålsenliga och effektiva
Problemlösning
Du kan lösa problem på ett ...
Du börjar på en lösning och t.ex. ändrar enheterna så att dom blir samma. Du behöver inte alltid komma fram till ett korrekt svar. ...i huvudsak fungerande sätt
Du löser en uppgift och kommer fram i de flesta fall till ett korrekt svar. Dina lösningar kan ibland vara svåra att följa och innebär ibland en viss prövning. ...relativt väl fungerande sätt
Du löser uppgifterna på ett sätt som är generellt. Dina tankegångar framkommer tydligt och är lätta att följa. Du har korrekta enheter i svaret. ...väl fungerande sätt
Resonemang
Du kan föra resonemang som är ...
Du kan delvis motivera hur du löst en uppgift och om resultatet du fått är rimligt ...delvis underbyggda
Du kan motivera hur du löst en uppgift och om resultatet du fått är rimligt. Du kan också ge något förslag på annat sätt att lösa uppgiften. ...utvecklade och relativt väl underbyggda.
Du kan motivera väl hur du löst en uppgift beroende på hur problemet ser ut och om resultatet du fått är rimligt. Du kan också ge förslag på annat sätt att lösa uppgiften. ...välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: