👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 9 ht 2017

Skapad 2017-11-15 21:07 i Rydsbergsskolan Lerum
Grundskola 9 Teknik
Område i Teknik där Du skall producera en resonerande text utifrån frågan "Har flygtrafiken en framtid?"

Innehåll

Terminens avslutande område är Teknik och ditt uppdrag är att producera en resonerande text som utgår från frågan:

Har flygtrafiken en framtid enligt dig?

 

Vi startar med en faktadel där vi utgår från serien "Den flygande staden" som du hittar på svtplay.se . Vi kollar det första avsnittet tillsammans och sedan kan du använda de två övriga som faktabas tillsammans med fakta från nätet.

När man resonerar i No finns det särskilt två strategier som är lätta att använda, båda utgår från att du använder dig av relevant fakta i området och att du dessutom använder ämnesbegrepp:

1, För att få djup i ditt resonemang kan du bygga "led" eller kedjor där du i varje led använder relevant fakta.

2, För att få bredd i ditt resonemang kan du resonera utifrån olika perspektiv och exemplifiera.

 

Låter det krångligt? Oroa dig inte...vi kommer att ha genomgångar på detta där du har chans att ställa frågor och du kan dessutom få feedback om du vill fortlöpande under ditt arbete.

Uppgifter

  • Resonemangsuppdrag Flygtrafik!

Matriser

Tk
Teknik Lgr 11

E
C
A
Undersöka olika tekniska lösningar
Undersökning av tekniska lösningar och kunna beskriva dess delar och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god an¬vändning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Resonemang
Likheter och skillnader mellan olika tekniska lösningar och dess material och använding
Dessutom för Du enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för Du utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för Du välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Konstruktion
Undersöka, genomföra, pröva olika idéer till lösningar och utforma fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt ut¬forma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Utveckla - förbättra
Utveckla en produkt eller modell och kunna berätta hur den kan göras bättre.
Under arbetsprocessen bidrar Du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Skisser, ritningar, beskrivningar, modeller med beskrivningar om bakomliggande tanke visas.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikens utveckling
Drivkrafter som bidragit till teknikens utveckling och förändring.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Val av teknik - konsekvenser
Hur de val vi gör med hjälp av teknik ger olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra utvecklade och relativt väl under¬byggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.